Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 263 din 19 decembrie 2017 privind: modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.191/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (Studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 204 F în lungime totală de Lt= 4,90 km din care sector Slobozia Ciorăşti-Armeni, km 0+000- km 2+000, L=2,0 km, comuna Slobozia Ciorăşti şi sector Oreavu-Gugeşti, km 9+100-km 12+000, L=2,90 km, comuna Gugeşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 262 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.188/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 241 A limită judeţ Galaţi-Feldioara-limita judeţ Bacău, km 5+000-19+450, L=14,45 km comuna Tanasoaia, comuna Corbiţa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 261 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.190/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Elaborare Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste pârâul Alba pe DJ 205 K , km 0+350, respectiv km 0+588, conform ridicare topografică actualizată, sat Mărăşti, comuna Răcoasa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 260 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.189/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Elaborare studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Construire pod peste pârâul Domoşiţa pe DJ 119 C, km 12+631, sat Angheleşti, comuna Rugineşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 259 din 19 decembrie 2017 privind modificarea Anexei 4 şi Anexei 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.196/20.09.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 205 L, sector Vrincioaia-Spineşti, km 5+800-km 9+400, L=3,6 km, comuna Vrincioaia, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 258 din 19 decembrie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale vacante din cadrul Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 257 din 19 decembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 256 din 19 decembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 255 din 19 decembrie 2017 privind actualizarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în judeţul Vrancea pentru perioada 2017-2020

HOTĂRÂREA nr. 254 din 19 decembrie 2017 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 253 din 19 decembrie 2017 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 252 din 19 noiembrie 2017 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Dimian, cod LMI VN-II-m-B-06433, număr cadastral 9466N, tarla 38, parcela 2394 din orașul Focşani, B-dul Gării, nr. 8, aflat în proprietatea domnului Dimian Dan-Cristian și a doamnei Dimian Aura

HOTĂRÂREA nr. 251 din 19 decembrie 2017 privind actualizarea valorii totale a proiectului „Consolidare şi restaurare Secţie de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430” și a celorlalte cheltuieli legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 250 din 19 decembrie 2017 privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 249 din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea unităţii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 248 din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice: Proiect tehnic – fază unică și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de împădurire la obiectivul de investiție Parcul Memoriei Naționale „Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate” RO MÂNDRIA

HOTĂRÂREA nr. 247 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr.79/31.05.2017 privind preluarea din administrarea Consiliului Local al comunei Gologanu a sectorului de drum judeţean DJ 204 G, km 27+135-km 28+580, L=1,445 km, în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 246 din 28 noiembrie 2017 privind exprimarea acordului de principiu cu privire la „Realizarea unui monument de comemorare a vrâncenilor care au murit în diaspora”

HOTĂRÂREA nr. 245 din 28 noiembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA nr. 244 din 28 noiembrie 2017 privind transformarea unui post de secretar literar II din cadrul Secţiei Cercetarea, conservarea, promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale din statul de funcţii al Centrului Cultural Vrancea în post de secretar literar I

HOTĂRÂREA nr. 243 din 28 noiembrie 2017 privind inventarierea imobilului-teren în suprafaţă de 1.727 mp, situat în comuna Nistoresti, tarla 2, parcelele 63, 64-65, 66, număr cadastral 50095, în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 242 din 28 noiembrie 2017 privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor de producţie, comerţ şi prestări servicii pentru anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 241 din 28 noiembrie 2017 privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 240 din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de management și operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Haret, a Stațiilor de Transfer și a Platformelor de Colectare, Judeţul Vrancea

HOTARÂREA nr. 239 din 28 noiembrie 2017 privind constituirea Comisiei pentru Protectia Copilului Vrancea