Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTARAREA NR. 98 privind validarea mandatelor consilierilor judeţeni declaraţi aleşi în urma alegerilor din data de 5.06.2016

HOTARAREA NR. 93 privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTARAREA NR. 94 privind prelungirea până la data de 30.08.2016 a duratei de implementare a proiectului “Înființare și dotare baze salvamont S+P+E în comuna Nistorești și în comuna Păulești și reabilitare baza salvamont vila Rucăr din Soveja, județul Vrancea” cod SMIS 41894

HOTARAREA NR. 95 privind prelungirea pana la data de 31.12.2016 a duratei de implementare a proiectului "Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petresti si îmbunătătirea infrastructurii de acces”, cod SMIS 48179

HOTARAREA NR. 90 privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea

HOTARAREA NR. 91 privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului Vrancea, pe anul 2016

HOTARAREA NR. 92 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 88 privind aprobarea depunerii proiectului «Consolidare si restaurare a imobilului fostului Tribunal» situat în str. Cuza Vodă nr. 8, Focsani, monument istoric, cod LMI VN-II-m-A-06417 spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020

HOTARAREA NR. 89 privind aprobarea Planului de şcolarizare si a Taxei de scolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 la Şcoala Populara de Arta din cadrul Centrului Cultural Vrancea

HOTARAREA NR. 85 privind aprobarea depunerii in parteneriat cu DGASPC Vrancea a proiectului "Reabilitare, modernizare Baza de terapie prin sport", situat in comuna Vinatori, Crang Petresti, judetul Vrancea, spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020

HOTARAREA NR. 86 privind aprobarea depunerii proiectului «Consolidare si restaurare Sectia de stiinte ale naturii si acvariu-Casa Tatovici» str. Cuza Voda nr. 35, Focsani, monument istoric, cod LMI VN-II-m-B-06420, spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020

HOTARAREA NR. 87 privind aprobarea depunerii proiectului «Consolidare si restaurare Sectia de istorie şi arheologie a Muzeului Vrancei – Casa Alaci » str. Garii nr.1, Focsani, monument istoric, cod LMI VN-II-m-B-06430 spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020

HOTARAREA NR. 83 privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitare energetica a imobilului (fost hotel) situat in comuna Vinatori, Crang Petresti, judetul Vrancea», spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020

HOTARAREA NR. 84 privind aprobarea depunerii in parteneriat cu DGASPC Vrancea a proiectului «Reabilitare, modernizare Baza balneo-fizio-terapie, refacere si recuperare prin inot pentru copii cu dizabilitati ", situata in comuna Vinatori, Crang Petresti, judetul Vrancea, spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020

HOTARAREA NR. 81 privind darea în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea a „Complexului de clădiri Crâng Petreşti”, aflat în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 82 privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare energetica a imobilului Palat administrativ Corp A Sediul Consiliului judetean Vrancea" situat in municipiul Focsani, str. Dimitrie Cantemir nr.1, judetul Vrancea spre finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020

HOTARAREA NR. 78 privind aprobarea depunerii proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gologanu -Slobozia Ciorăşti-Coteşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T” pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020

HOTARAREA NR. 79 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu de trafic) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 205 J, sector km 16+100- 17+100, L= 1.0 km, comuna Fitioneşti, judeţul Vrancea”

HOTARAREA NR. 80 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentatie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 204 D, sector Vulturu-Hingulesti-Maluri, km 26+000-35+600, L=9,6 km, comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

HOTARAREA NR. 75 privind aprobarea depunerii proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gugeşti - Dragosloveni -Gura Caliţei-Dealu Lung-Tinoasa-Poeniţa-Dumitreşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T” pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020

HOTARAREA NR. 76 privind aprobarea depunerii proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbrăveni-Gugeşti- Popeşti -Urecheşti-Budeşti-Coteşti- Blidari- Bonţeşti- Dălhăuţi- Faraoanele- Rîmniceanca- Beciu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN-T” pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020

HOTARAREA NR. 77 privind aprobarea depunerii proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localitatile: Focşani-Goleşti-Vîrteşcoiu-Odobeşti, cu conectivitate directa la reteaua TEN-T” pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020

HOTARAREA NR. 74 privind aprobarea depunerii proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: limită judeţ Buzău – Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tîmboieşti – Bordeşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T” pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020

HOTARAREA NR. 72 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza de Studiu de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Împrejmuire parţială incintă” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea

HOTARAREA NR. 73 privind valorificarea prin vânzarea la licitaţie a deşeurilor feroase şi neferoase rezultate în urma demolării construcţiei pod din beton armat de pe DJ 203 H peste râul Rîmnicu Sărat, km 27 + 700, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea