Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTARAREA NR. 177 privind aprobarea proiectului „Consolidare, restaurare şi punere în valoare Muzeul Vrancei - a imobilului fostului Tribunal Judeţean” şi a cheltuielilor legate de proiect

HOTARAREA NR. 176 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – a imobilului fostului Tribunal Judeţean” Str.Cuza Voda nr.8, Focsani

HOTARAREA NR. 175 privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni- Gugesti- Popeşti- Urechesti- Budesti- Cotesti- Blidari- Bontesti- Dalhauti -Faraoanele- Rimniceanca- Beciu- Odobeşti cu conectivitate directă la reţeaua TEN –T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTARAREA NR. 174 privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gologanu - Slobozia Ciorăşti - Coteşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTARAREA NR. 173 privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gugeşti –Dragosloveni –Gura Caliţei –Dealu Lung –Tinoasa –Poeniţa –Dumitreşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTARAREA NR. 172 privind aprobarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani- Goleşti- Vârteşcoiu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTARAREA NR. 171 privind aprobarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită judeţ Buzău –Voetin –Sihlea –Obrejiţa –Tâmboieşti –Bordeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru realizarea acestuia

HOTARAREA NR. 169 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gologanu - Slobozia Ciorăşti - Coteşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T”

HOTARAREA NR. 168 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Gugeşti – Dragosloveni - Gura Caliţei – Dealu Lung – Tinoasa – Poeniţa - Dumitreşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN–T”

HOTARAREA NR. 167 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Focşani- Goleşti- Vârteşcoiu- Odobeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”

HOTARAREA NR. 165 privind avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2017 inaintate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea

HOTARAREA NR. 166 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), Studii de teren (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic, studiu de trafic) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Limită judeţ Buzău –Voetin – Sihlea – Obrejiţa – Tâmboieşti - Bordeşti cu conectivitate directa la reţeaua TEN – T”

HOTARAREA NR. 163 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă pentru 11 centre de ocrotire şi îngrijire a copiilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilităţi şi vârstnicilor”.

HOTARAREA NR, 164 privind asigurarea surselor financiare în vederea susţinerii contribuţiei proprii pentru proiectul „Instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă pentru 11 centre de ocrotire şi îngrijire a copiilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilităţi şi vârstnicilor”.

HOTARAREA NR. 160 privind inventarierea imobilului-teren în suprafaţă de 1584 mp, situat în municipiul Focşani, str. Calea Munteniei, nr.57, T 83, P 435, în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea, în vederea construirii de locuinţe pentru tinerii specialişti din sănătate

HOTARAREA NR. 161 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Apostu, cod LMI VN-II-m-B-06532, din oraşul Odobeşti, str. Libertăţii nr. 51 aflat în proprietatea domnului/doamnelor Apostu Alexandru, Apostu Maria, Apostu Aurora-Emilia, Jabă Elena

HOTARAREA NR. 162 privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu, care au fost propuse de Comisia Paritara in şedinţa din data de 27.10.2016 pentru traseele: 063: Focsani – Bizighesti – Batinesti si 077: Panciu – Cimpuri – Vizantea Livezi, din Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate 2014 – 2019 si atribuirii in gestiune delegata a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

HOTARAREA NR. 157 privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 158 privind clasificarea drumurilor judeţene pe niveluri de intervenţie, după nivelurile de viabilitate, în timpul iernii 2016-2017

HOTARAREA NR. 159 privind aprobarea modelului acordului prealabil, al autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului judeţean şi al contractului cadru de utilizare a zonei drumului judeţean

HOTARAREA NR. 155 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea şi Camera Agricolă Judeţeană Vrancea) şi centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite

HOTARAREA NR. 156 privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Odobeşti, judeţul Vrancea - Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTARAREA NR. 152 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 153 privind modificarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Serviciul Public Judeţean „Salvamont” Vrancea

HOTARAREA NR. 154 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de director executiv la Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea, până la 31 decembrie 2016, de către domnul Ciobotaru Cătălin, inspector, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul regim evidenţă din cadrul Biroului de evidenţă a persoanelor