Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTARAREA NR. 147 aprobarea depunerii proiectului „Instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă pentru 11 centre de ocrotire şi îngrijire a copiilor, tinerilor, persoanelor cu dizabilităţi şi vârstnicilor” spre finanţare prin Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult

HOTARAREA NR. 148 privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ–Teritoriale Judeţul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2016

HOTARAREA NR. 146 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vrancea în componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea

HOTARAREA NR. 143 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vrancea în componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Elena Doamna”

HOTARAREA NR. 144 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vrancea în componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni

HOTARAREA NR. 141 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de 24795 mii lei, in vederea refinantarii imprumutului contractat de la Ministerul Finantelor Publice conform prevederilor O.U.G. 46/2005

HOTARAREA NR. 142 privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ – Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2016

HOTARAREA NR. 140 privind stabilirea venitului anual din cedarea folosintei bunurilor in situatia in care arenda se exprima in natura, prin modificarea pretului pe kg grau, pe anul 2016

HOTARAREA NR. 137 privind angajarea unui aparator care sa reprezinte in contradictoriu cu Asocierea SC Recon si Doje SRL Bucuresti, SC Garden Center Grup SRL Magurele si SC Total Strada SRL Bucuresti, Unitatea Administrativ Teritoriala Judeţul Vrancea

HOTARAREA NR. 138 privind aprobarea constituirii Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri in Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Utilitati Publice CUP S.A. Focsani si a contractării unui expert independent in vederea întocmirii scrisorii de asteptari si acordării asistenţei de specialitate, pentru Comisia de selecţie

HOTARAREA NR. 139 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTARAREA NR. 135 privind stabilirea modelului legitimaţiei de consilier judeţean şi a semnului distinctiv al calităţii acestuia

HOTARAREA NR. 136 privind desemnarea unor consilieri judeţeni care vor face parte din Autoritatea Teritoriala de Ordine Publică Vrancea

HOTARAREA NR. 132 privind prelungirea contractului de finanţare nr. 4673/30.09.2014 aferent proiectului “Înfiinţare si dotare baze salvamont S+P+E în comuna Nistoreşti si în comuna Păulesti si reabilitare baza salvamont vila Rucăr din Soveja, judetul Vrancea” cod SMIS 41894 până la data de 01.11.2016

HOTARAREA NR. 133 privind prelungirea contractului de finanţare nr. 5160/15.06.2015 aferent proiectului „Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petreşti si îmbunătătirea infrastructurii de acces”, cod SMIS 48179 până la data de 31.12.2016

HOTARAREA NR. 134 privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Vranceaqua”

HOTARAREA NR. 129 privind aprobarea contribuţiei judeţului Vrancea la proiectul regional „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare in Judeţul Vrancea, etapa a II-a”

HOTARAREA NR. 130 privind modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 – 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013

HOTARAREA NR. 131 privind aprobarea dezmembrarii imobilului DJ 205 B, situat in judetul Vrancea, localitatea Beciu, UAT Vartescoiu in suprafata de 29227 (mp) pentru proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Vrancea” in doua loturi, potrivit Anexelor

hOTARAREA NR. 127 privind aprobarea formei revizuite a Master Planului regional pentru „Sectorul de apă şi apă uzată” din judeţul Vrancea, actualizat

HOTARAREA NR. 128 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectele de investiţii aferente U.A.T judeţul Vrancea, parte din Studiul de Fezabilitate regional pentru proiectul „Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Vrancea, etapa a II-a” şi disponibilitatea exclusivă a terenurilor din domeniul public al judeţului Vrancea pentru realizarea obiectelor propuse în proiect

HOTARAREA NR. 125 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTARAREA NR. 126 privind transmiterea în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 26,91 mp către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Est

HOTARAREA NR. 122 privind aprobarea documentatiei tehnico- economice, la faza : Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Modernizare D.J. 205 L, sector Vrincioaia-Spinesti, km. 5+800-km. 9+400, L=3,6 km., comuna Vrincioaia, judetul Vrancea”

HOTARAREA NR. 123 privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, la faza : Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Modernizare D.J. 204 F in lungime totala Lt=4,90km din care: sector Slobozia Ciorasti-Armeni, km. 0+000-km.2+000, L=2,0 km., comuna Slobozia Ciorasti si sector Oreavu–Gugesti, km.9+100-km.12+000, L=2,90 km., comuna Gugesti, judetul Vrancea”