Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 25 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie "Continuare de lucrări modernizare DJ 205D Valea-Sării-Năruja-Paltin- Spulber-Nereju-Brădăceşti, km 0+0.000- km 34+0.000‘’

HOTĂRÂREA nr. 24 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 241F peste râul Zeletin, la km. 12+060, sat Plăcinţeni, comuna Boghesti, judeţul Vrancea ”

HOTĂRÂREA nr. 23 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Refacere şi consolidare corp drum DJ 205 R, km 28+130, comuna Poiana Cristei, judeţul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 22 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 203H peste râul Râmnicu –Sărat, km.27+700, comuna Dumitreşti”

HOTĂRÂREA nr. 21 din 10 februarie 2016 privind reactualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de consolidare şi reabilitare a podului din beton armat peste râul Râmna, apărare de mal şi lucrări la albie, pe DJ 204 P, km.15+567, comuna Gura Caliţei”

HOTĂRÂREA nr. 20 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie "Continuare de lucrări modernizare DJ 205D Valea-Sării-Năruja-Paltin-Spulber-Nereju-Brădăceşti, km 0+0.000- km 34+0.000"

HOTĂRÂREA nr. 19 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Petic, km 8+350, sat Năruja, comuna Năruja, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 18 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 241 F peste râul Zeletin, km 12+060, sat Plăcinţeni, comuna Boghesti, judeţul Vrancea ”

HOTĂRÂREA nr. 17 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 203H peste râul Râmnicu –Sărat, km.27+700, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 16 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Refacere şi consolidare corp drum DJ 205 R, km 28+130, comuna Poiana Cristei, judeţul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 15 din 10 februarie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Lucrări de consolidare şi reabilitare a podului din beton armat peste râul Râmna, apărare de mal şi lucrări la albie, pe DJ 204P, km. 15+567, comuna Gura Caliţei”

HOTĂRÂREA nr. 14 din 10 februarie 2016 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 13 din 10 februarie 2016 privind transformarea unui post din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 12 din 10 februarie 2016 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 11 din 10 februarie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,PORTILE VRANCEI - semnale de intrare in judeţul Vrancea”.

HOTĂRÂREA nr. 10 din 10 februarie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 135/2014 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 9 din 10 februarie 2016 privind darea în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Rosie din România - Filiala Vrancea a unui spaţiu din incinta Policlinicii Stomatologice, situat in Focsani, str. Vămii nr. 3, inventariat în domeniul privat al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 8 din 10 februarie 2016 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2016– 2017

HOTĂRÂREA nr. 7 din 10 februarie 2016 privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu, care au fost propuse de Comisia Paritara in şedinţa din data de 16.12.2015 pentru grupa 15 cu traseele: 073: Panciu – Racoasa – Soveja, 074: Panciu – Tisita – Focsani, 075: Soveja - Panciu – Focsani si pentru traseul 063: Focsani – Bizighesti - Batinesti, din Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate 2014 – 2019 si atribuirii in gestiune delegata a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

HOTĂRÂREA nr. 6 din 10 februarie 2016 privind modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 – 2019

HOTĂRÂREA nr. 5 din 10 februarie 2016 privind stabilirea preţului mediu pentru tona de masă verde obţinută de pe suprafeţele cu pajişte din Judeţul Vrancea, pe anul 2016

HOTĂRÂREA nr. 4 din 10 februarie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 3 din 10 februarie 2016 privind aprobarea taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi a autorizaţiilor de construire în domeniul construcţiilor, precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2016

HOTARAREA NR. 2 privind aprobarea serviciilor specifice şi a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea, pe anul 2016

HOTARAREA NR. 1 din 27 ianuarie 2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 şi estimativ pe anii 2017-2019 alocate judeţului Vrancea prin Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016