Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea I – 2021

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
212 30/09/2021 Stabilirea perioadei in care se va desfășura activitatea de inventariere anuala a bunurilor aflate in domeniul public si privat al județului Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
213 30/09/2021 Aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) proprietate privată care constituie coridorul de expropriere, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici actualizati, ai lucrării de utilitate publică de interes judetean „Modernizare DJ 205 P pe o lungime totala de 12,90 km din care comuna Bolotești, sector intersecție DN 2D-Putna-Ivancesti, km 0+000-4+500, L =4,500 km, comuna Garoafa, sector Făurei-Garoafa-Precistanu km 8+090-10+990 si km 11+000-km 13+800, L=5,70 km, comuna Milcovul, Lot III intersecție DN 23-intersectie DN 23A, KM 29+700-32+400, L=2,70 km, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
214 30/09/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetica si lucrari conexe la corpurile C5, C6 si C7, str. Cuza Voda nr. 56” Municipiul Focsani, judetul Vrancea", cod SMIS 118520” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
215 30/09/2021 Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204P dintre localitățile Gugești-Dragosloveni- Gura Caliței- Dealu Lung”, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
216 30/09/2021 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea pe anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
217 30/09/2021 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Executarea rețelei de distribuție oxigen medical pentru 50 posturi la secția Pneumoftiziologie a Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focșani” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
218 21/10/2021 Desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluziva “Elena Doamna”, pentru anul şcolar 2021-2022 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
219 21/10/2021 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicănesti, pentru anul şcolar 2021-2022 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
220 21/10/2021 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, pentru anul şcolar 2021-2022 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
222 21/10/2021 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de analiza a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituita pe lângă Centrul militar zonal Vrancea “Regele Carol I” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
223 21/10/2021 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director si director adjunct la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
224 21/10/2021 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
225 21/10/2021 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de evaluare a probei de interviu la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănesti Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
226 21/10/2021 Modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
227 21/10/2021 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu)”- cod LMI VN-II-m-B- 06435 situat in Municipiul Focșani județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
228 21/10/2021 Preluarea imobilului monument istoric Cod L.M.I VN-IV-m-B-06624 „Casa lui Moș Ion Roată” identificat conform Cărții Funciare nr. 51791 Câmpuri, din domeniul public al comunei Câmpuri în domeniul public al Județului Vrancea și declararea acestuia ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
229 21/10/2021 Actualizarea și însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
230 21/10/2021 Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Consolidare și Restaurare Casa Memorială „Al. Vlahuță”, comuna Dumbrăveni, sat Dragosloveni, județul Vrancea, cod monument – VN-IV-M-B-06618 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
231 21/10/2021 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de refacere a elementelor și dispozitivelor de preluare a apelor pluviale pe D.J. 204E punctul Agro Class S.R.L., satul Haret, orașul Mărășești, orașul Panciu, județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
232 21/10/2021 Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2022 înaintate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
233 21/10/2021 Aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
234 21/10/2021 Aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea pe anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
235 29/10/2021 Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg - Domneşti Sat – Pufeşti - Ciorani – Călimaneşti – Pădureni - E85(DN2), judeţul Vrancea”, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
236 29/10/2021 Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare infrastructura rutiera de drum județean DJ 205 E dintre localitățile limita de judet Galati-Ciuslea-Rachitosu-E85(DN2)” judeţul Vrancea, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
237 29/10/2021 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești – Făurei, Precistanu - Balta Raței - Mircești si DJ 204 D – Mandresti – DN 23”, județul Vrancea, în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
238 29/10/2021 Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204P dintre localitatile - Gugesti - Dragosloveni - Gura Calitei - Dealul Lung” judeţul Vrancea, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
239 29/10/2021 Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, km.7+800”, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
240 29/10/2021 Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204 D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II” judeţul Vrancea, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
241 29/10/2021 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
242 29/10/2021 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric “Școala Comercială”, cod LMI VN-II-m-B-06412, din Municipiul Focşani, str. Cotești, nr. 17 aflat în proprietatea S.C. DIVERSIS S.A. Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate