Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea I – 2021

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
61 15/03/2021 „Transmiterea în folosință gratuită către Universitatea din București, pe o perioada de 10 ani, a unei suprafețe construite de 1205,76 mp și a unei suprafețe de teren de 1288,5 mp din imobilul Sediul Consiliul Judeţean - Prefectura Putna, aflat în domeniul public al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 71” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
62 15/03/2021 "Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Retea inteligenta de iluminat public a drumurilor judetene" - Judetul Vrancea" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
63 15/03/2021 "Aprobarea documentatiei la Faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Spitalul Judetean de Urgenta Focsani-judetul Vrancea" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
64 23/03/2021 Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2021, precum şi sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2022 - 2024 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
65 29/03/2021 „Încheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu REDI - Roma Entrepreneurship Development Initiative” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
66 29/03/2021 „Încheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu Uniunea Națională a Patronatului Român” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
67 29/03/2021 „Încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația Dendrologilor Privați în vederea pregătirii și depunerii de proiecte pentru îmbunătățirea mediului înconjurător" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
68 29/03/2021 „Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 105,53 mp cu destinaţia de sediu partid politic, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către Partidul Social Democrat – Filiala Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
69 29/03/2021 „Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 111,30 mp cu destinaţia de sediu birou parlamentar, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către domnul deputat Halici Nicușor” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
70 29/03/2021 „Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 108,54 mp cu destinaţia de sediu birou parlamentar, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către doamna deputat Stoica Elena” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
71 29/03/2021 "Retragerea dreptului de folosință gratuită Serviciului de Probațiune Vrancea, a suprafeței de 61,15 mp din imobilul situat în Municipiul Focșani, Str. Bucegi nr 21 bloc A II aflat în domeniul privat al Județului Vrancea și transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Probațiune Vrancea, pe o perioadă de 10 ani, a suprafeței de 79,14 mp, din cadrul aceluiași imobil” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
72 29/03/2021 „Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a suprafeței de 177,53 mp din imobilul Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Elena Doamna" - C6 pe durata derularii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 si C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focsani, jud. Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
73 29/03/2021 „Solicitarea transmiterii imobilului teren, în suprafață de 474574 mp, situat în comuna Garoafa, T57, P231, județul Vrancea din domeniul public al comunei Garoafa în domeniul public al județului Vrancea, pentru realizarea unui parc industrial” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
74 29/03/2021 "Încheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Euro<26" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
75 29/03/2021 "Darea în folosință gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Vrancea a unor spații din incinta Policlinicii Stomatologice, situat in Focșani, str. Vămii, nr. 1, aflat în domeniul privat al Județului Vrancea" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
76 02/04/2021 Aprobarea demarării încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, Județul Prahova, prin Consiliul Județean Prahova, Județul Vrancea, prin Consiliul Județean Vrancea și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ȚINUTUL BUZĂULUI” pentru realizarea unor Investiții Teritoriale Integrate (ITI) Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
77 16/04/2021 Transformarea unui post vacant din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
78 16/04/2021 Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
79 16/04/2021 Actualizarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
80 16/04/2021 Atestarea apartenenței la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea a unor imobile Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
81 16/04/2021 Darea în administrare Serviciului Public Județean „Salvamont” Vrancea a corpurilor C10 și C11 din imobilul ”Serviciul Public de Protecție a Plantelor”, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, situat în municipiul Focşani, str. Milcov nr. 40 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
82 16/04/2021 Preluarea din domeniul public al comunei Garoafa în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, a imobilului teren, în suprafață de 474.574 mp, situat în comuna Garoafa, T57, P231, județul Vrancea, pentru realizarea unui parc industrial Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
83 16/04/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Biliești, Consiliul Local Slobozia Bradului, Consiliul Local Slobozia Ciorăști, Consiliul Local Păulești, Consiliul Local Nereju, Consiliul Local Suraia, Consiliul Local Vârteșcoiu și finanțate din bugetul local al U.A.T.Biliești, U.A.T.Slobozia Bradului, U.A.T. Slobozia Ciorăști, U.A.T.Păulești, U.A.T. Nereju, U.A.T. Suraia, U.A.T.Vârteșcoiu pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
84 16/04/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tâmboiești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Tâmboiești, pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
85 16/04/2021 Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vrancea, administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Vrancea, pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
86 16/04/2021 Aprobarea documentațiilor tehnico-economice la faza: Expertize tehnice, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
87 16/04/2021 Aprobarea documentației tehnico- economice la faza: Expertiza tehnica, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de construire trotuare şi accese în proprietăți aferente obiectivului de investiţie: Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Gologanu - Slobozia Ciorăşti -Coteşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
88 16/04/2021 Aprobarea documentatiilor tehnico-economice la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare DJ 205 N sector Intersectie DJ 205 B- Jaristea- Scânteia, km 4 +000-km 11+200, L=7, 20 km. judetul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
89 16/04/2021 Înființarea societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L. Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
90 16/04/2021 Acordarea dreptului de administrare pe o perioadă de 10 ani societății PARC INDUSTRIAL VRANCEA S.R.L asupra suprafeței de 61,15 mp. din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II, aflat în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, în vederea constituirii sediului social Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate