Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea I – 2021

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
152 21/07/2021 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii Construire rețele pentru asigurarea utilităților publice pentru obiectivul de investiții Locuinţe de serviciu - str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
153 21/07/2021 Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajarea zonei de agrement și îmbunătățirea infrastructurii de acces în Stațiunea Soveja” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
154 21/07/2021 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Peisagistică a Parcului Memoriei Naționale «Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate» RoMândria, localitatea Mărășești, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
155 21/07/2021 Aprobarea documentației de atribuire, a criteriilor de atribuire și a factorilor de evaluare, pentru traseul: 079 (Panciu – Țifești – Sârbi) Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
156 21/07/2021 Modificarea contractelor de concesiune incheiate cu medicii stomatologi si tehnicienii de tehnică dentară, din imobilul Policlinica Stomatologică din municipiul Focșani, strada Vămii nr. 3, județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
157 21/07/2021 Aprobarea constituirii “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
158 21/07/2021 Aprobarea incheierii Acordului de parteneriat între Administratia Fondului pentru Mediu și Consiliul Judetean Vrancea-Partener 1, respectiv Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Vrancea Curata” pentru implementarea proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul „Extindere Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea prin construire TMB cu digestie anaeroba” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
159 21/07/2021 Încheierea Protocolului între Administrația Bazinală de Apa Siret și Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, în localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400” , județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
160 21/07/2021 Actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
161 21/07/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Gura Caliței și Consiliul Local Năruja finanțate din bugetul local al U.A.T. Gura Caliței și U.A.T. Năruja pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
162 21/07/2021 Acordarea unui mandat special presedintelui Consiliului Judetean Vrancea, pentru adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Vranceaqua” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
163 21/07/2021 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
164 21/07/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractului de achiziție, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focșani, secția Pneumoftiziologie Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
165 21/07/2021 Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițială a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 luni calendaristice, Județul Vrancea”–„Refacere DJ 205L – comuna Tulnici, punct drumul spre Coza” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
166 21/07/2021 Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițială a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 luni calendaristice, Județul Vrancea”–„Refacere DJ 204 P – pe diferite sectoare in Gura Calitei, judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
167 21/07/2021 Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițială a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 luni calendaristice, Județul Vrancea „Refacere DJ 204P pe diferite sectoare in Comuna Dumitresti, Judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
168 21/07/2021 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
169 21/07/2021 Aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
170 21/07/2021 Transmiterea sub conditie suspensivă a investiţiei ,,Alimentare cu apă a localităţilor Ciorăşti, Mihălceni şi Spătăreasa din comuna Ciorăşti’’ şi investiţiei ,,Alimentare cu apă a localităţii Salcia Veche din comuna Ciorăşti’’, din domeniul public al judeţului Vrancea si administrarea S.C. CUP S.A. Focsani în domeniul public al comunei Ciorăşti, judetul Vrancea„ Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
171 29/07/2021 Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Refacere pod din beton armat pe D.J. 205D peste pârâul Zăbala, localitatea-satul Prahuda, comuna Paltin, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
172 10/08/2021 Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 39.600 lei, cu Asociația Clubul Sportiv ADDRAS Taekwondo, în vederea implementării proiectului „Turul Vrancei Road Bike Trophy” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
173 10/08/2021 „Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 40.000 lei, cu Asociația ABC Down Focșani, în vederea implementării proiectului „Classic for teens” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
174 10/08/2021 Încheierea contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 40.000 lei, cu Asociația Protha Panciu, în vederea implementării proiectului „Festivalul de Teatru Tânăr Ora de Teatru” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
175 16/08/2021 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia Județeană Vrancea în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (COJES)” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
176 16/08/2021 Transformarea unor posturi din statul de funcții al Muzeului Vrancei Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
177 16/08/2021 Participarea Consiliului Județean Vrancea la realizarea în comun cu Asociația GrowUp Project a ”Festivalului Internațional de book-trailere „BOOVIE” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
178 16/08/2021 Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de soluții informatice integrate – Registru Agricol – la nivelul județului Vrancea, zona Nord-Vest, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunei Vrâncioaia Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
179 16/08/2021 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Construire Parc Industrial Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
180 16/08/2021 Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 223 arbori cu un volum brut de 243,50 m.c. situați pe amplasamentul terenului identificat în cartea funciară nr. 51737 din comuna Soveja și aflat în domeniul public al U.A.T. județul Vrancea, în vederea valorificării Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
181 16/08/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare DJ 205L, sector DN 2D Negrilești, km 18+152-km 21+552, L=3.40 km, comuna Negrilești, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate