Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea I – 2021

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
303 16/12/2021 Aprobarea valorii actualizate a proiectului ”Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – clădirea Tribunalului Judeţean cod LMI VN -II-m – A-06417 şi a cheltuielilor legate de proiect” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
304 16/12/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204D, sector Vulturu-Hângulești-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
305 16/12/2021 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
306 22/12/2021 Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Refacere pod din beton armat pe DJ 205D peste pârâul Zăbala, localitatea-satul Prahuda, comuna Paltin, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate