Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea I – 2021

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
182 16/08/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Ploscuțeni și finanțate din bugetul local al U.A.T. Ploscuțeni, pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
183 16/08/2021 Aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
184 16/08/2021 Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
185 15/09/2021 Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
186 15/09/2021 Aprobarea taxei de scolarizare, a taxei pentru cursurile din perioada vacantelor scolare si a taxei pentru semestrul pregatitor pentru anul şcolar 2021-2022 la Şcoala Populara de Arta din cadrul Centrului Cultural Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
187 15/09/2021 Modificarea anexei 21- Lista unor activități finanțate din capitolul 54.2A.50- “Alte servicii publice generale” la Hotararea Consiliului Județean Vrancea nr. 184/16.08.2021, in anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
188 23/09/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Olari la Paltin km. 19+066, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 17+400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
189 23/09/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.19+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
190 23/09/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Tulburea, la Paltin km.18+835, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, jud. Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
191 23/09/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D , scurgere la Paltin km. 17+544, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.16+600 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
192 23/09/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului și a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții ,,Continuare de lucrări pentru modernizare D.J. 205D, Valea Sării - Năruja - Paltin - Nereju - Brădăceşti, km. 0+000 - km. 34+000” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
193 23/09/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare si modernizare DJ 205L, sector DN 2D-Negrilesti, km.18+152-km. 21+552, L=3,40km., comuna Negrilesti, judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
194 23/09/2021 Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D peste pârâul Bălașa la Nereju, km. 30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
195 23/09/2021 Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste paraul Monteoru la Nereju, km. 31+150, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 31+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
196 23/09/2021 Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste paraul Zabala la Nereju, km. 29+541, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 28+500, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
197 23/09/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, km.1+405,peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
198 23/09/2021 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204D, sector Vulturu-Hânguleşti-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, judeţul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
199 23/09/2021 Aprobarea cofinanțării de către Județul Vrancea a proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Vrancea - etapa a III-a, în perioada 2021-2027" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
200 30/09/2021 Transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
201 30/09/2021 Modificarea statului de funcții al Centrului Cultural Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
202 30/09/2021 Modificarea și completarea Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara VRANCEAQUA Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
203 30/09/2021 Modificarea si completarea Anexei 1 – Contractul de Asociere si Anexei 2- Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea Curata’’- la Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 98 din 2 octombrie 2008 privind asocierea judetului Vrancea cu unitatile administrativ – teritoriale din judet in vederea constitutirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea Curata’’ pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor si extinderea infrastructurii in judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
204 30/09/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani, pentru anul 2022 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
205 30/09/2021 Încheierea Acordului de parteneriat cu DGASPC Vrancea în vederea desfășurării ”InfoTech – dezvoltarea competențelor digitale ale copiilor instituționalizați din județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
206 30/09/2021 Valorificarea prin vânzare la licitație a 243,50 m.c masă lemnoasă pe picior aferentă unui număr de 223 arbori (212 arbori din specia rășinoase și 11 arbori din alte specii), situați pe raza comunei Soveja, pe amplasamentul terenului identificat în cartea funciară nr. 51737 și aflat în domeniul public al U.A.T. Județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
207 30/09/2021 Solicitarea trecerii din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul public al Județului Vrancea a unei suprafețe de teren de 3412 mp, din drumul de exploatare nr.427, tarla 88, parcelă 435, înscris în Cartea Funciară nr. 68544 Focșani Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
208 30/09/2021 Declararea imobilului pod beton armat pe DJ 205 L, peste paraul Dragomira, comuna Soveja ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
209 30/09/2021 Declararea imobilului pod beton armat pe DJ 205 E, peste pârâul Vizăuţi, comuna Vizantea Livezi ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
210 30/09/2021 Actualizarea elementelor de identificare a imobilului pod beton armat peste pârâul Vîlcica, identificat conform extras de carte funciară numărul 57448 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
211 30/09/2021 Includerea corpului anexa C2, situat in comuna Soveja , judetul Vrancea in domeniul public al județului Vrancea, declararea de uz si interes public judetean si actualizarea elementelor de identificare aferente CF 51737 Soveja Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate