Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea I – 2021

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
91 16/04/2021 Aprobarea bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
92 16/04/2021 Acceptarea ofertei de donație a imobilului teren și construcție ce au aparținut scriitorului Duiliu Zamfirescu din Comuna Vârteșcoiu, declararea ca bun de uz și de interes public județean și includerea în domeniul public al județului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
93 06/05/2021 Aprobarea Strategiei de comunicare publică a Consiliului Județean Vrancea elaborată în cadrul proiectului “Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
94 31/05/2021 Constatarea încetării de drept a calității de consilier județean a domnului Necula Ionel-Gabriel Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
95 31/05/2021 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
96 31/05/2021 Aprobarea Nomenclatorului dosarelor de arhivă al Consiliului Judetean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
97 31/05/2021 Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
98 31/05/2021 Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
99 31/05/2021 Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2021, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
100 31/05/2021 Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al județului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
101 31/05/2021 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului ,,Policlinica Stomatologică” Strada Vămii, nr. 1, Municipiul Focșani, Județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
102 31/05/2021 Aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiţii "Locuinţe de Serviciu - str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
103 31/05/2021 Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra corpului C6 – clădire administrativă, aferent imobilului Teren şi complex clădiri Crâng Petreşti Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
104 31/05/2021 Retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Corp C4 - Policlinică Pediatrie", aflat în domeniul public al Județului Vrancea, pe durata derulării proiectului „Modernizare și Dotare Secție Ambulatoriu Pediatrie din Cadrul Spitalului Județean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focșani Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
105 31/05/2021 Declararea imobilului situat în comuna Măicănești, Tarla 5, Parcelă 116 ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
106 31/05/2021 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Cristoff Garabet (Tănăsescu)”- cod LMI VN-II-m-B- 06435 situat în Municipiul Focșani, județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
107 31/05/2021 Solicitarea transmiterii imobilului monument istoric Cod L.M.I VN-IV-m-B-06624 „Casa lui Moș Ion Roată” situat în comuna Câmpuri, Județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
108 31/05/2021 Transmiterea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe a imobilului teren în suprafață de 1584 mp situat în str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea, pentru construirea de locuințe de serviciu prin programul național "Construcţia de locuinţe de serviciu Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
109 31/05/2021 Constituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului în suprafață de 15,04 mp în favoarea Societății de Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Focșani în vederea amplasării unui punct de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului „Sediul Consiliului Judetean- Prefectura Putna” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
110 31/05/2021 Actualizarea listei arborilor monumente ale naturii de pe raza UAT Județul Vrancea prin eliminarea poziției 9 prevăzută la art. 1, lit. a) din Decizia nr. 156/ 25.04.1973 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
111 31/05/2021 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean, dintre localitățile limita județ Buzau – Voetin – Sihlea – Obrejița -Tâmboesti – Bordesti, cu conectivitate directa la rețeaua TEN-T” cod SMIS 108709” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
112 31/05/2021 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
113 31/05/2021 Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204G pe sectoarele Radulesti–Biliesti, km. 2+200 -km. 4+500, L=2,30 km., Suraia–Botarlau, km. 13+200-km. 17+700 L=4,50 km. si in intravilanul satului Botarlau km. 18+350–km. 19+900, L=1,55 km., Lt= 8,35 km” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
114 31/05/2021 Aprobarea criteriilor de atribuire și a factorilor de evaluare pentru traseele: 078 (Panciu – Țifești – Clipicești) și 082 (Panciu – Movilița –Fitionești ) Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
115 31/05/2021 Actualizarea Programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, prin introducerea a doua statii (Burcioaia si Ciorani) pe traseul 069 (Autogara Focsani – Tisita – Adjud), pentru a se asigura transportul judetean de persoane prin curse regulate a utilizatorilor de transport din localitatile Burcioaia (apartinand U.A.T. Adjud) si Ciorani (apartinand U.A.T. Pufesti) Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
116 31/05/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Broșteni, Consiliul Local Obrejița, Consiliul Local Paltin, Consiliul Local Mera, Consiliul Local Sihlea, Consiliul Local Cotești, Consiliul Local Boghești, Consiliul Local Corbița, Consiliul Local Nănești, Consiliul Local Reghiu și finanțate din bugetul local al U.A.T.Broșteni, U.A.T.Obrejița, U.A.T. Paltin, U.A.T. Mera, U.A.T. Sihlea, U.A.T. Cotești, U.A.T.Boghești, U.A.T. Corbița, U.A.T.Nănești, U.A.T.Reghiu pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
117 31/05/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tulnici, Consiliul Local Bordești și finanțate din bugetul local al U.A.T.Tulnici, U.A.T.Bordești pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
118 31/05/2021 Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
119 31/05/2021 Aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
120 31/05/2021 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate