Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea I – 2021

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
1 14/01/2021 Aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competența a Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
2 14/01/2021 Aprobarea atribuirii licenţelor de traseu operatorului de transport S.C. FAVIMAR TRANS S.R.L. pentru traseul: 065: (Focșani - Vânători – Jorăști), si operatorului de transport S.C. MANOSIM COMEX S.R.L. pentru traseele 067: (Focșani - Mircești - Rădulești), 068: (Focșani - Mircesti - Balta Raței) si 072: (Focșani - Mândrești - Răstoaca) si aprobarea atribuirii directe, in gestiune delegata, a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
3 21/01/2021 Constatarea încetării de drept, prin demisie, a calității de consilier județean a doamnei Stoica Elena Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
4 21/01/2021 Constatarea încetării de drept, prin deces, a calității de consilier județean a domnului Apostol Adrian Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
5 21/01/2021 Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat în anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
6 21/01/2021 Solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8, judetul Vrancea din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Justiției – Tribunalul Vrancea în domeniul public al județului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
7 21/01/2021 Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul școlar 2021– 2022 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
8 21/01/2021 Aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special prescolar, primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2021–2022 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
9 21/01/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Ruginești, Consiliul Local Gologanu, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Garoafa , Consiliul Local Milcovul, Consiliul Local Străoane, Consiliul Local Păunești și Consiliul Local Poiana Cristei finanțate din bugetul local al U.A.T. Ruginești, U.A.T. Gologanu, U.A.T. Popești, U.A.T. Garoafa , U.A.T. Milcovul, U.A.T. Străoane, U.A.T. Păunești și U.A.T. Poiana Cristei pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
10 21/01/2021 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Pufești și Consiliul Local Vidra finanțate din bugetul local al U.A.T. Pufești și U.A.T. Vidra pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
11 21/01/2021 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici”, cod SMIS 117367” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
12 21/01/2021 Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră pe drum județean 204 G pe sectoarele Radulești – Biliești, km. 2+200 – km. 4+500, L = 2,30 km., Suraia – Boțârlău, km. 13+200 – km. 17+700, L = 4,50 km., Lt = 6.80 km” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
13 21/01/2021 Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă DJ 205C - Lotul 1, cu un volum de 772 mc și DJ 202E - Lotul 2, cu un volum de 536 mc” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
14 26/01/2021 „Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru continuare de lucrări aferente obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 204 D sector Vulturu–Hângulești–Maluri, km. 26+000- km. 35+600, L=9,60 km, comuna Vulturu, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
15 26/01/2021 “Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205 E, VidraVizantea Livezi- Câmpuri” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
16 26/01/2021 „Asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locala pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205 E, Vidra-Vizantea Livezi- Câmpuri” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
17 11/02/2021 „Inlocuirea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
18 11/02/2021 „Aprobarea componenței Consiliului de Administratie al Muzeului Vrancei” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
19 11/02/2021 „Desemnarea unui consilier județean pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
20 11/02/2021 „Aprobarea Raportului anual nr. 852 din 14.01.2021 privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2020 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019 – 2023” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
21 11/02/2021 „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
22 11/02/2021 “Valorificarea prin vânzare la licitație a 148 mc masă lemnoasă pe picior aferentă unui număr de 163 arbori din specia nuc, aflați în zona de siguranță a DJ 202E” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
23 11/02/2021 „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Golești, Consiliul Local Dumitrești, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Local Chiojdeni, Consiliul Local Campineanca și Consiliul Local Vizantea-Livezi finanțate din bugetul local al U.A.T. Golești, U.A.T. Dumitrești, U.A.T.Negrilești, U.A.T.Chiojdeni, U.A.T.Campineanca și U.A.T.Vizantea-Livezi pentru anul 2021” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
24 11/02/2021 „Includerea în domeniul public al Județului Vrancea a semnalelor de intrare în județ” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
25 11/02/2021 “Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Zaharia”- cod LMI VN-II-m-B- 06403 situat in str. Simion Bărnuțiu, nr.13, Municipiul Focșani, județul Vrancea“ Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
26 11/02/2021 „Transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
27 11/02/2021 “Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Secția Pneumoftiziologie, aflat în domeniul public al Județului Vrancea“ Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
28 11/02/2021 „Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea, cabinetele demnitarilor, precum si din institutiile subordonate acestuia, pentru anul 2021” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
29 23/02/2021 „Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 46 din 30 martie 2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea” în vederea finanțării” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
30 23/02/2021 „Aprobarea documentației tehnico-economice actualizată (la faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate