Anunțuri

Înapoi

ANUNȚ PUBLICITAR privind licitația publică deschisă cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea de masă lemnoasă

Consiliul Județean Vrancea, cu sediul în strada Dimitrie Cantemir nr. 1-3, tel .0237-616800; 0237-213057; fax: 0237-212228, organizează la sediul instituției, licitația publică cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea de masă lemnoasă, aferentă unui număr de 153 de arbori cu un volum brut de 161,19 m.c,  situată pe raza

Citește mai mult

ANUNȚ PUBLIC!

Lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale şi planul topografic care conţine coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Staţie de transfer a deșeurilor-Vidra” din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Vrancea"

Citește mai mult

NOTĂ DE PRESĂ  

Transportul public județean de persoane, asigurat până la aprobarea noului program  Consiliul Județean Vrancea urmează să reia licitația publică pentru ”Delegarea gestiunii serviciului public județean de transport de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a județului Vrancea, pentru perioada 2022 – 2028”. Acest lucru este necesar întrucât

Citește mai mult

Anunț

ANUNȚ PUBLIC SGA Titularul proiectului, CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA, beneficiar al proiectului “Construire Parc Industrial Vrancea, com. Garoafa, Tarla 57, Parcela 231, Carte Funciară 57188 și 57190, jud. Vrancea – FAZA S.F.” solicită eliberarea unui aviz de amplasament din partea S.G.A. Vrancea. Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri

Citește mai mult

Anunț public

ANUNȚ  PUBLIC  UAT JUDEȚUL VRANCEA, titular al PUZ „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL VRANCEA” propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Garoafa, T57, P231, CF 57188, 57190, județul Vrancea, anunță publicul interesat asupra încadrării planului menționat în procedura de evaluare de mediu pentru planuri și programe, în conformitate cu prevederile art. 5,

Citește mai mult