Annuncia

Indietro

PROCES VERBAL DE LICITAȚIE

Încheiat astăzi 31.05.2023, la sediul Consiliului Județean Vrancea, str. Dimitrie Cantemir nr.1-3, Focșani cu ocazia desfășurării ședinței publice de licitație, cu preselecție, cu strigare, privind valorificarea masei lemnoase situată pe raza comunei Soveja, pe amplasamentul terenului identificat în cartea funciară nr. 51737 Soveja, aferentă unui număr de 153 arbori cu

Leggi di più

PROCES VERBAL încheiat în data de 25.05.2023 ora 12:30

PROCES VERBAL încheiat cu ocazia ședinței de preselecție a operatorilor economici înscriși la licitația/negocierea de masă lemnoasă organizată de Consiliul Județean Vrancea, pentru data de 31.05.2023 ora 12:00, conform prevederilor H.G. nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare

Leggi di più

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLICITAR privind reluarea licitației publice deschise cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea de masă lemnoasă Hotărârea nr. 93 din 27 aprilie 2023  

Leggi di più

ANUNȚ PUBLIC!

Lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale şi planul topografic care conţine coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Staţie de transfer a deșeurilor-Vidra” din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Vrancea"

Leggi di più
[gtranslate]