Annuncia

Indietro

ANUNȚ PUBLIC

CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA, titular al proiectului: ,, CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE STADION TINERETULUI ” - anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului (EIA) de către A.P.M. Vrancea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul sus - menţionat,

Leggi di più

ANUNȚ PUBLIC

CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Consolidare, Reabilitare, Extindere, Modernizare și Dotare Stadion Tineretului”

Leggi di più

CONVOCATOR

Privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Vrancea în ședință extraordinară pentru data de 26 februarie 2024, ora 13.00

Leggi di più

ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare 

CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA, titular al proiectului: ”Consolidare şi reabilitare Palat Administrativ – Corp A”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecţia Mediului Vrancea, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “ Consolidare şi reabilitare

Leggi di più

ANUNȚ DE INFORMARE

Anunț de Informare a publicului privind solicitarea de emitere a avizului de gospodărire a apelor/aviz de amplasare pentru realizarea lucrărilor  ”Construire Spitalul Județean de Urgență Focșani -  județul Vrancea” Această informare este efectuată de Consiliul Județean Vrancea, Municipiul Focșani, B-dul. Dimitrie Cantemir nr. 1, județul Vrancea, tel. 0237/213057, ce intenționează

Leggi di più

ANUNȚ

CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA, având sediul în Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, județul Vrancea, reprezentat legal de către domnul Cătălin TOMA, având funcția de Președinte, solicită la Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea revizuirea Autorizației de mediu nr. 39 din 14.08.2018 emisă pentru funcționarea obiectivelor: Stații de transfer din: comuna Câmpineanca,

Leggi di più
[gtranslate]