Annuncia

Indietro

Anunț public privind stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru imobilul (teren) care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ,,Stație de de transfer a deșeurilor -Vidra”

Hotărârea nr.1 din 12 iulie 2023 privind stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru imobilul (teren) care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean ,,Stație de de transfer a deșeurilor -Vidra” din cadrul proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Vrancea” Proces verbal nr.1 încheiat astăzi

Leggi di più

ANUNȚ PUBLICITAR

Anunț privind licitația publică deschisă cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea de masă lemnoasă aferentă unui număr de 187 de arbori pe picior, specia plop, cu un volum brut de de 380.43 m.c. situați pe aliniamentul DJ 205 R pe raza comunei Slobozia Ciorăști, în vederea valorificării, în

Leggi di più

Decizie de Expropriere

Decizia de Expropriere din data de 07.06.2023 a imobilului-teren situat pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Stație de transfer a deșeurilor-Vidra” din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Vrancea"

Leggi di più

ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”Amenajarea zonei de agrement și îmbunătățirea infrastructurii de acces în stațiunea Soveja”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Soveja, CF 51737, județul Vrancea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul

Leggi di più

PROCES VERBAL DE LICITAȚIE

Încheiat astăzi 31.05.2023, la sediul Consiliului Județean Vrancea, str. Dimitrie Cantemir nr.1-3, Focșani cu ocazia desfășurării ședinței publice de licitație, cu preselecție, cu strigare, privind valorificarea masei lemnoase situată pe raza comunei Soveja, pe amplasamentul terenului identificat în cartea funciară nr. 51737 Soveja, aferentă unui număr de 153 arbori cu

Leggi di più

PROCES VERBAL încheiat în data de 25.05.2023 ora 12:30

PROCES VERBAL încheiat cu ocazia ședinței de preselecție a operatorilor economici înscriși la licitația/negocierea de masă lemnoasă organizată de Consiliul Județean Vrancea, pentru data de 31.05.2023 ora 12:00, conform prevederilor H.G. nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare

Leggi di più
[gtranslate]