Anunturi

Înapoi
imagine de fundal

ANUNȚ PUBLICITAR privind licitația publică deschisă cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea de masă lemnoasă pe picior

Consiliul Județean Vrancea, cu sediul în strada Dimitrie Cantemir nr. 1, tel. 0237616800, 0237213057, fax 0237212228, organizează la sediul instituției, licitația publică cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea de masă lemnoasă pe picior, aferentă unui număr total de 147 de arbori cu un volum brut total de 408,32 m.c, situați în zona limitrofă a drumului județean D.J. 205H, între Panciu – Movilița – Păunești – DN2 (E85), în vederea valorificării, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Înscrierile la preselecție se pot face de către operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră, până pe data de 22 iulie 2024, orele 08:30, la registratura Consiliului Județean Vrancea;

  1. Preselecția agenților economici care au depus documentația, va avea loc la sediul Consiliului Județean Vrancea, pe data de 22 iulie 2024, orele 10:30;
  2. Ședința de licitație/negociere va avea loc la sediul Consiliului Județean Vrancea, pe data de 29 iulie 2024, orele 14:00;

Pentru desfășurarea licitației este necesară participarea a minim 2 (doi) ofertanți. Lotul rămas neadjudecat se supune negocierii, organizată în aceeași zi imediat după încheierea licitației sau în ziua următoare acesteia. Negocierea se va face cu orice operator economic admis la licitație, care îndeplinește criteriile pentru a face ofertă și care solicită în scris aceasta.

  1. Procedura de vânzare:

Vânzarea se va face prin licitație publică, cu preselecție, cu strigare, așa cum este reglementată prin H.G. 715/2017 cu privire la valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică către agenții economici, cu modificările și completările ulterioare, cu prezentarea documentelor solicitate prin caietul de sarcini, în plic închis și sigilat.

 

Structura masei lemnoase pe picior supusă licitației, se prezintă și se regăsește în actele de punere în valoare – APV nr. 2200126105070 și nr. 2200126105250 emise de către Ocolul Silvic Panciu – Valea Caregnei, cu următoarea componență:

 

Partida Specia Număr arbori

-buc-

Volum masă

lemnoasă brut (m.c.)

Valoare

(lei)

LOTUL 1

APV nr. 2200126105070

 

– zona limitrofă  a drumului județean DJ 205H, între Panciu – Movilița – Păunești – DN2 (E85) –

 

 

 

Diverse tari 7 4,96     396,80
Diverse

moi

6 22,94 1662,19
TOTAL 13 27,90 2059
LOTUL 2

APV nr. 2200126105250

 

– zona limitrofă  a drumului județean DJ 205H, între Panciu – Movilița – Păunești – DN2 (E85) –

 

Diverse tari 6 1,49 113,10
Diverse

moi

128 378,93 41552,57
TOTAL 134 380,42 41665,67

 

Agenții economici care vor depune oferte pentru licitație, pot să vizioneze anterior lotul de masă lemnoasă care face obiectul valorificării prin vânzare, drept pentru care, după adjudecare nu se mai iau în considerare eventualele obiecțiuni.

Prețul de pornire al licitației este de:

                  – 73,80 lei/mc pentru  LOTUL 1 – APV nr. 2200126105070,

                  – 109,53 lei/mc pentru  LOTUL 2 – APV nr. 2200126105250.

Preț raportat la masă lemnoasă brută, iar treapta (pasul) de licitație este de 5% din prețul de pornire. Prețurile nu conțin T.V.A.

 

Garanția de participare la licitație reprezentând 5% din valoarea de pornire a licitației respectiv:

                   – 102,95 lei pentru  LOTUL 1 – APV nr. 2200126105070,

2083,28 lei pentru  LOTUL 2 – APV nr. 2200126105250,

care se poate depune în contul IBAN: RO09TREZ6915006XXX000122, cod fiscal 4350394, deschis la Trezoreria Municipiului Focșani, prin unul dintre instrumentele legale de plată, până la începerea licitației sau în numerar la casieria Consiliului Județean Vrancea.

Modul de desfășurare a ședinței de licitație publică cu preselecție, cu strigare, este precizat în caietul de sarcini care poate fi descărcat de pe site-ul Consiliului Județean Vrancea  www.cjvrancea.ro sau www.produselepadurii.ro.

Hotărârea nr. 152 din 21 iunie 2024

Vrancea Curată: noul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor este funcțional

Vrancea Curată: noul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor este funcțional

Astăzi a devenit operațional Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor (SMID), odată cu intrarea în funcțiune a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) de la Haret și a celor 3 stații de transfer ale deșeurilor de la Focșani, Vidra și Adjud, operate de Eco Sud SA București. Azi a …
Citește mai mult
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

Consiliul Județean Vrancea, titular al proiectului „Construire Spitalul Județean de Urgență Focșani – județul Vrancea”,  cu amplasamentul în Focșani, intravilan CF70881, 70735, 70861, T80, P422/1, P422/2, T88, P435, jud. Vrancea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, fără  evaluarea impactului asupra mediului, …
Citește mai mult
ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐁𝐚𝐳𝐢𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐈̂𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐢𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜 𝐯𝐚 𝐟𝐢 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐥𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞! Având în vedere ORDINUL nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, vă aducem la cunoștință că în perioada 𝟎𝟏 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐4-𝟎𝟏 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐4 este necesară suspendarea activității cu …
Citește mai mult