Anunturi

Înapoi
imagine de fundal

ANUNȚ PUBLICITAR privind licitația publică deschisă cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea de masă lemnoasă

Consiliul Județean Vrancea, cu sediul în strada Dimitrie Cantemir nr. 1, tel .0237-616800; 0237-213057; fax: 0237-212228, organizează la sediul instituției, licitația publică cu preselecție, cu strigare, având ca obiect vânzarea de masă lemnoasă, aferentă unui numar de 40 de arbori cu un volum brut de 49,06 m.c, situată pe raza comunei Soveja, pe amplasamentul terenului din Stațiunea Soveja, identificat în cartea funciară nr. 51737, în vederea valorificării, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Înscrierile la preselecție se pot face de către operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră, până pe data de 22 iulie 2024, orele 10:00, la registratura Consiliului Județean Vrancea;

1. Preselecția agenților economici care au depus documentația, va avea loc la sediul Consiliului Județean Vrancea, pe data de 22 iulie orele 12:30;

2. Ședința de licitație/negociere va avea loc la sediul Consiliului Județean Vrancea, pe data de 29 iulie orele 12:00;

Pentru desfășurarea licitației este necesară participarea a minim 2(doi) ofertanți. Lotul rămas neadjudecat se supune negocierii, organizată în aceeași zi imediat după încheierea licitației sau în ziua următoare acesteia. Negocierea se va face cu orice operator economic admis la licitație, care îndeplinește criteriile pentru a face ofertă și care solicită în scris aceasta.

3.Procedura de vânzare:

Vânzarea se va face prin licitație publică, cu preselecție, cu strigare, așa cum este reglementată prin H.G. 715/2017 cu privire la valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică către agenții economici, cu modificările și completările ulterioare, cu prezentarea documentelor solicitate prin caietul de sarcini, în plic închis și sigilat.

 

Structura masei lemnoase supusă licitației, se prezintă și se regăsește în actul de punere în valoare -APV nr. 2400127000190/ 22.03.2024 emis de -Ocolul Silvic Soveja, cu următoarea componență:

Partida Specia Număr arbori

-buc-

Volum masă

lemnoasă brut (m.c.)

Valoare

(lei)

APV nr.2400127000190

/22.03.2024

Stațiunea Soveja

 

 

 

 

Rășinoase 32 39.99 9046.86
Diverse tari 2 1.02     90.50
Diverse

moi

6 8.05 328.52
TOTAL   40 49.06 9465.88

Agenții economici care vor depune oferte pentru licitație, pot să vizioneze anterior lotul de masă lemnoasă care face obiectul valorificării prin vânzare, drept pentru care, după adjudecare nu se mai iau în considerare eventualele obiecțiuni.

Prețul de pornire al licitației este de: 192.94 lei/mc

Preț raportat la masă lemnoasă brută, iar treapta(pasul) de licitație este de 5% din prețul de pornire. Preţurile nu conțin T.V.A.

Garanția de participare la licitație reprezentând 5% din valoarea de pornire a licitației respectiv: 474 lei, care se poate depune în contul IBAN: RO09TREZ6915006XXX000122, cod fiscal 4350394, deschis la Trezoreria Municipiului Focșani, prin unul dintre instrumentele legale de plată, până la începerea licitației sau în numerar la casieria Consiliului Județean Vrancea;

Modul de desfășurare a ședinței de licitație publică cu preselecție, cu strigare, este precizat în caietul de sarcini care poate fi descărcat de pe site-ul Consiliului Județean Vrancea www.cjvrancea.ro sau www.produselepadurii.ro .

 

Hotărârea 154 din 21 iunie 2024

ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝐁𝐚𝐳𝐢𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐈̂𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐢𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜 𝐯𝐚 𝐟𝐢 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐚𝐭𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐥𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞! Având în vedere ORDINUL nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, vă aducem la cunoștință că în perioada 𝟎𝟏 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐4-𝟎𝟏 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐4 este necesară suspendarea activității cu …
Citește mai mult
Vrancea devine Curată, din 16 iulie: începe operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret

Vrancea devine Curată, din 16 iulie: începe operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret

Sistemul de management integrat al deșeurilor din județul Vrancea va deveni operațional începând cu data de 16 iulie 2024, când va intra în funcțiune Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) de la Haret și cele 3 stații de transfer ale deșeurilor de la Focșani, Vidra și Adjud, operate de …
Citește mai mult
Locuri de muncă vacante la data de 4 iulie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

Locuri de muncă vacante la data de 4 iulie 2024 în Județul Vrancea și Uniunea Europeană

La data de 04.07.2024 au fost declarate de către agenții economici 224 locuri de muncă vacante în județul Vrancea și 119 locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să accesați pagina www.anofm.ro sau la telefon 0237/224677, 0237/224678. (email: ajofm.vn@anofm.gov.ro, vrancea@anofm.gov.ro) Locuri de muncă 
Citește mai mult