Urbanism

Înapoi
Autorizatii de construire 2018 – octombrie
Autorizatii de construire 2018 – septembrie
Autorizatii de construire 2018 – august
Autorizatii de construire 2018 – iulie
Autorizatii de construire 2018 – ianuarie- iunie
Autorizatii de construire 2017
Certificate de urbanism 2018 – octombrie 
Certificate de urbanism 2018 – septembrie
Certificate de urbanism 2018 – august
Cerificate de urbanism 2018 – iulie
Certificate de urbanism 2018- ianuarie – iunie
Certificate de urbanism 2017

Plan de Amenajare a Teritoriului Judetean Vrancea

Raport de Mediu – PATJ Vrancea

 

Documente privind urbanismul:

F 1 – CERERE EMITERE CERTIFICAT URBANISM

F 2 – CERERE SOLICITARE AVIZ PRIMAR

F 3 – AVIZ PRIMAR

F 4 – CERERE PTR AVIZ STRUCTURI CERTIFICAT URBANISM

F 5 – AVIZUL STRUCTURILOR DE SPECIALITATE LA CERTIFICATUL DE URBANISM

F 6 – CERTIFICAT URBANISM

F 7 – CERERE PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM

F 8 – CERERE EMTERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

F 8 – ANEXE CERERE EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

F 9 – CERERE PTR. AVIZ -STRUCT. SPEC. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

F 10 – AVIZUL STRUCTURILOR DE SPECIALITATE- AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

F 11 – AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

F 12 – CERERE PRELUNGIRE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

F 13 – COMUNICAREA INCEPERII LUCRARILOR LA EMITENTUL AUTORIZATIEI

F 14 – COMUNICAREA INCEPERII LUCRARILOR LA I.S.C.

F 15 – COMUNICAREA INCHEIERII EXECUTIEI LUCRARILOR LA EMITENTUL AUTORIZATIEI

F 16 – COMUNICAREA INCHEIERII EXECUTIEI LUCRARILOR LA I.S.C.

ANEXA 7 – PROCES-VERBAL AMENDA

ANEXA 8 – PANOUL DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI