Urbanismus

Zurück

Formulare reglementate de legislația în vigoare privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, amenajarea teritoriului și urbanismul:

F 1 – CERERE EMITERE CERTIFICAT URBANISM

F 2 – CERERE SOLICITARE AVIZ PRIMAR

F 3 – AVIZ PRIMAR

F 4 – CERERE PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE

F 5 – AVIZUL STRUCTURILOR DE SPECIALITATE LA CERTIFICATUL DE URBANISM

F 6 – CERTIFICAT URBANISM

F 7 – CERERE PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM

F 8 – CERERE EMTERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

F 8 – ANEXE CERERE EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

F 9 – CERERE PTR. AVIZ -STRUCT. SPEC. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

F 10 – AVIZUL STRUCTURILOR DE SPECIALITATE- AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

F 11 – AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

F 12 – CERERE PRELUNGIRE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

F 13 – COMUNICAREA INCEPERII LUCRARILOR LA EMITENTUL AUTORIZATIEI

F 14 – COMUNICAREA INCEPERII LUCRARILOR LA I.S.C.

F 15 – COMUNICAREA INCHEIERII EXECUTIEI LUCRARILOR LA EMITENTUL AUTORIZATIEI

F 16 – COMUNICAREA INCHEIERII EXECUTIEI LUCRARILOR LA I.S.C.

F1-F8 reglementate prin Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, aplicabile in procedura de avizare a P.U.Z. si P.U.D.

ANEXA 7 – PROCES-VERBAL AMENDA

ANEXA 8 – PANOUL DE IDENTIFICARE A INVESTITIEI

 


Hotărârea nr. 89 din 28 mai 2020 privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 4/15.02.2018 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a componentei acesteia    Anexa

Hotărârea nr. 4 din 15 februarie 2018 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism și a componenței nominale a acesteia


Plan de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea
Raport de Mediu – PATJ Vrancea

 

[gtranslate]