Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 124 din 25 august 2020 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 40 000 lei, cu Asociația Sfântul Stelian - Ocrotitorul Copiilor, în vederea implementării proiectului „Classic EnTOUR age-artă pentru tineri"

HOTĂRÂREA nr. 123 din 25 august 2020 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 39 920 lei, cu Asociația Grow Up Project Focșani, în vederea implementării proiectului „Boovie, festival-concurs de book-trailers”

HOTĂRÂREA nr. 122 din 25 august 2020 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 18 000 lei, cu Asociația Organizația Civică Vrancea, în vederea implementării proiectului „Film pe pâine — Ediția a II-a”

HOTĂRÂREA nr. 121 din 25 august 2020 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, precum și stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Odobești și din Căminul pentru Persoane Vârstnice ”O nouă șansă” Mărășești, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, pentru anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 120 din 25 august 2020 privind Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km, din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L = 5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700 – km.32+400, L = 2,70 km., județul Vrancea - Lotul II Sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L= 5,70km., comuna Garoafa, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 119 din 25 august 2020 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km, din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L = 5,70 km, comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700– km.32+400, L = 2,70 km, județul Vrancea”- Lotul I Sector int. DN2 D – Putna–Ivăncești, km 0+000– km. 4+500, L=4,50km, comuna Bolotești, județul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 118 din 25 august 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.4 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 50020, Judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 117 din 25 august 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.3 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55284 şi 55286, Judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 116 din 25 august 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.2 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55276, Judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 115 din 25 august 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.1 – localitatea Măicăneşti, sat Belciugele, nr. cadastral 51233, Judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 114 din 25 august 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.4 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 50020, Judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 113 din 25 august 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.3 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55284 şi 55286, Judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 112 din 25 august 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.2 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55276, Judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 111 din 25 august 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.1 – localitatea Măicăneşti, sat Belciugele, nr. cadastral 51233, Judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 110 din 25 august 2020 privind aprobarea alocării sumei de 23.229.087,98 lei inclusiv T.V.A. în vederea eliberării spațiului ocupat de deșeurile depozitate neconform în vecinătatea Celulei 1 aferenta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret (CMID), respectiv Celula 2

HOTĂRÂREA nr. 109 din 25 august 2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 108 din 25 august 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati,, sat Petresti comuna Vinatori, judetul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 107 din 25 august 2020 privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare energetica și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători

HOTĂRÂREA nr. 106 din 30 iunie 2020 privind preluarea din domeniul public al U.A.T comuna Gugești si administrarea U.A.T comuna Gugești in domeniul public al U.A.T Județul Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea a stației de sortare si transfer din comuna Gugești, județul Vrancea pentru asigurarea funcționalității Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea” pe toată durata existentei acestuia

HOTĂRÂREA nr. 105 din 30 iunie 2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului monument istoric „Casa Damian"- cod LMI VN-II-m-B- 06433 situat in B-dul Garii, nr.8, Municipiul Focsani, judetul Vrancea

HOTĂRÂREA nr.104 din 30 iunie 2020 privind valorificarea prin vânzare a 536 mc masă lemnoasă pe picior aflată in zona de siguranță a DJ 202E

HOTĂRÂREA nr.103 din 30 iunie 2020 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Paltin pentru anul 2020

HOTĂRÂREA nr.102 din 30 iunie 2020 privind: actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea

HOTARÂREA nr. 101 din 30 iunie 2020 privind aprobarea prelungirii efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 116 din 8 august 2019, privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare si selecție, precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activități nonprofit, de interes județean in anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 100 din 30 iunie 2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. - Județul Vrancea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea în vederea depunerii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” în vederea finanțării acestuia din fondurile alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020