Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 149 din 27 august 2020 privind aprobarea redistribuirii unui număr de 8.197 de porții de lapte UHT, contractate în cadrul Programului pentru şcoli al României, pentru anul şcolar 2019-2020, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza județului Vrancea și încheierii actului adițional la Contractul nr. 3.400/02.03.2020 de furnizare încheiat cu Dunărea Prod S.R.L.

Hotărârea nr. 148 din 27 august 2020 privind trecerea imobilului “Pod beton armat peste pârâul Alba la Răcoasa pe DJ 205K, km 0+350 L=22,00 m BA/L” din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, în vederea demolării

Hotărârea nr. 147 din 27 august 2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Vrancea în calitate de partener și Agenția pentru Dezvoltare Regională a regiunii Sud-Est în calitate de lider, în vederea depunerii proiectului “Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

Hotărârea nr. 146 din 27 august 2020 privind aprobarea documentației la faza Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani-judeţul Vrancea"

Hotărârea nr. 145 din 27 august 2020 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Vrancea

Hotărârea nr. 144 din 27 august 2020 privind aprobarea taxei de scolarizare, a taxei pentru cursurile din perioada vacantelor scolare si a taxei pentru semestrul pregatitor pentru anul şcolar 2020-2021 la Şcoala Populara de Arta din cadrul Centrului Cultural Vrancea

Hotărârea nr. 143 din 27 august 2020 privind transmiterea fără plată a unui număr de 2.740 pachete de cărți către bibliotecile școlare din județul Vrancea și către Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Focșani

Hotărârea nr. 142 din 27 august 2020 privind aprobarea Memoriului justificativ al impactului asupra dezvoltării economice la nivelul judeţului Vrancea al proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24

Hotărârea nr. 141 din 27 august 2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea

Hotărârea nr. 140 din 27 august 2020 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea

Hotărârea nr. 138 din 27 august 2020 privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Secţia Pneumoftiziologie", aflat în domeniul public al Județului Vrancea, pe durata derularii proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani, secția Pneumoftiziologie

Hotărârea nr. 137 din 27 august 2020 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al UAT Vrancea, in vederea demolarii

Hotărârea nr. 136 din 27 august 2020 privind Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate la nivelul județului Vrancea, a Caietului de sarcini aferent serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ Teritorială Județul Vrancea

Hotărârea nr. 135 din 27 august 2020 privind Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra construcţiei C3 (sală de sport), aferentă imobilului Teren şi Complex clădiri Crâng Petreşti

Hotărârea nr. 134 din 27 august 2020 privind însusirea acordului de parteneriat privind participarea DGASPC Vrancea in calitate de partener de proiect in cadrul proiectului „ASIGUR Bacau si Vrancea (Aria-de-Servicii –Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacau si Vrancea)”, cod PN 4056

Hotărârea nr. 133 din 27 august 2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administratia Bazinala de Apa Siret si Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Vrancea pentru implementarea proiectului “Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205K km. 0+350 conform H.G nr. 540/2000, respectiv km. 0+588, conform ridicare topografică actualizată, comuna Răcoasa, sat Mărăști, județul Vrancea

Hotărârea nr. 132 din 27 august 2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apa Siret și Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea pentru implementarea proiectului “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Zăbala la Nereju, km.29+541, conform H.G nr. 540/2000, respectiv km.28+500, conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea

Hotărârea nr. 131 din 27 august 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric “Casa Zaharia”, cod LMI VN II-m-B-06403, situat in str. Simion Barnutiu nr.13, Municipiul Focsani, judetul Vrancea

Hotărârea nr. 130 din 27 august 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric “Tabacaria Tachita Nistor”, cod VN-II-m-B- 06433, situat in Municipiul Focsani, Str. Rodnei nr.12, judetul Vrancea

Hotărârea nr. 129 din 27 august 2020 privind transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de teren de 1 mp, cu dotările aferente, aflată în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, situată în curtea bazei Salvamont Păulești, jud. Vrancea, în vederea amplasării unor echipamente de telecomunicații

Hotărârea nr. 128 din 27 august 2020 privind aprobarea asumării de către Consiliul Județean Vrancea a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în județul Vrancea, în perioada 2020-2023

HOTĂRÂREA nr. 127 din 25 august 2020 privind rectificarea bugetelor proprii ale Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2020

HOTĂRÂREA nr. 126 din 25 august 2020 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 40 000 lei, cu Asociația Protha Panciu, în vederea implementării proiectului „Festivalul de Teatru Tânăr Ora de Teatru”

HOTĂRÂREA nr. 125 din 25 august 2020 privind aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 36 000 lei, cu Asociația Culturală FLORIN MUSCALU, în vederea implementării proiectului „O trăsurică de plimbat vremea și arta”