Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 256 din 18 noiembrie 2021 privind ”Actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea DGASPC cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19”

Hotărârea nr. 255 din 18 noiembrie 2021 privind ”Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 253 din 18 noiembrie 2021 privind “Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 252 din 18 noiembrie 2021 privind „Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205H, peste pârâul Valea Boului, comuna Păunești”

Hotărârea nr. 251 din 18 noiembrie 2021 privind „Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste pârâul Dragomira, comuna Soveja”

Hotărârea nr. 250 din 18 noiembrie 2021 privind „Actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice”- ,,Refacere DJ 241F, sat Tabucești, comuna Boghești”

Hotărârea nr. 249 din 18 noiembrie 2021 privind „Solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr.8, județul Vrancea din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Vrancea în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 248 din 18 noiembrie 2021 privind „Declararea imobilului pod din beton armat peste pârâul Alba la Răcoasa pe DJ 205 K, km 0+588 ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 247 din 18 noiembrie 2021 privind „Declararea imobilului pod beton armat pe DJ 115 km 37+156 peste pârâul Lărguța sat Gura Văii, Comuna Câmpuri, ca fiind bun de uz și de interes public județean și includerea acestuia în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vrancea, în vederea atestării”

Hotărârea nr. 246 din 18 noiembrie 2021 privind „Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferentă unui număr de 179 arbori cu un volum brut de 583,11 mc situați în zona limitrofă a drumului județean 241, Tănăsoaia – Boghești – Podu Turcului, aflat în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, în vederea valorificării”

Hotărârea nr. 245 din 18 noiembrie 2021 privind „Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferentă unui număr de 109 arbori, cu un volum brut de 395,25 m.c., situați în zona limitrofă a drumului județean 241A, limită județ Galați – Feldioara – Corbița – limită județ Bacău, aflat în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, în vederea valorificării”

Hotărârea nr. 244 din 29 octombrie 2021 privind „Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Răduleşti-Bilieşti, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia-Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi în intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km.”, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"

Hotărârea nr. 243 din 29 octombrie 2021 privind „Rectificarea poziției 145 din anexa inventarului bunurilor aflate în domeniul public al județului Vrancea - Sistem alimentare cu apă Ciorăști, în sensul îndreptării erorii materiale legate de rețea distribuție Salcia Veche”

Hotărârea nr. 242 din 29 octombrie 2021 privind „ Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric “Școala Comercială”, cod LMI VN-II-m-B-06412, din Municipiul Focşani, str. Cotești, nr. 17 aflat în proprietatea S.C. DIVERSIS S.A.”

Hotărârea nr. 241 din 29 octombrie 2021 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă”

Hotărârea nr. 240 din 29 octombrie 2021 privind „ Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204 D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II” judeţul Vrancea, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"

Hotărârea nr. 239 din 29 octombrie 2021 privind „Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, km.7+800”, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"

Hotărârea nr. 238 din 29 octombrie 2021 privind „ Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructura rutiera de drum judetean 204P dintre localitatile - Gugesti - Dragosloveni - Gura Calitei - Dealul Lung” judeţul Vrancea, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"

Hotărârea nr. 237 din 29 octombrie 2021 privind „Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești – Făurei, Precistanu - Balta Raței - Mircești si DJ 204 D – Mandresti – DN 23”, județul Vrancea, în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"

Hotărârea nr. 236 din 29 octombrie 2021 privind „Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare infrastructura rutiera de drum județean DJ 205 E dintre localitățile limita de judet Galati-Ciuslea-Rachitosu-E85(DN2)” judeţul Vrancea, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"

Hotărârea nr. 235 din 29 octombrie 2021 privind „ Aprobarea cererii de finanţare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg - Domneşti Sat – Pufeşti - Ciorani – Călimaneşti – Pădureni - E85(DN2), judeţul Vrancea”, în vederea includerii la finanţare prin Programul Național de Investiţii "Anghel Saligny"

Hotărârea nr. 234 din 21 octombrie 2021 privind „Aprobarea rectificării bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea pe anul 2021”

Hotărârea nr. 233 din 21 octombrie 2021 privind „Aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028”

Hotărârea nr. 232 din 21 octombrie 2021 privind „Avizarea propunerilor privind normele de venit pe anul 2022 înaintate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea”