Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 281 din 16 decembrie 2021 privind „Aprobarea Procedurii privind stabilirea modalității de acordare a dreptului adoptatorului/familiei adoptatoare la transport și cazare, în vederea susținerii și stimulării adopției interne”

Hotărârea nr. 280 din 16 decembrie 2021 privind „Actualizarea elementelor de identificare a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Vrancea, ca urmare a actualizarii documentatiilor cadastrale"

Hotărârea nr. 279 din 16 decembrie 2021 privind „Neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric “Casa Cristache Solomon”, cod LMI VN-II-m-B-06436, din Municipiul Focşani, Bd. Gării, nr. 22”

Hotărârea nr. 278 din 16 decembrie 2021 privind ,,Înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă (CIA) II Odobeşti, situat în Odobeşti, judeţul Vrancea, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, ca urmare a reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Persoane cu Handicap Odobeşti”

Hotărârea nr. 277 din 16 decembrie 2021 privind ,,Înființarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă (CIA) I Odobeşti, situat în Odobeşti, judeţul Vrancea, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, ca urmare a reorganizării Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Odobeşti”

Hotărârea nr. 276 din 16 decembrie 2021 privind ,,Înființarea prin reorganizare a Centrului de Îngrijire și Asistență (CIA) “Sfînta Maria” Golești, situat în Comuna Golești, județul Vrancea, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 275 din 16 decembrie 2021 privind ,,Înființarea, ca urmare a reorganizării, a Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CAbR) Coteşti în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 274 din 16 decembrie 2021 privind ,,Înființarea Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CAbR) Jariştea în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, ca urmare a reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jariştea”

Hotărârea nr. 273 din 16 decembrie 2021 privind ,,Înființarea Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi (CAbR) Măicăneşti în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, ca urmare a reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Măicăneşti”

Hotărârea nr. 272 din 16 decembrie 2021 privind “ Inființarea Locuinţei Maxim Protejate Panciu în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 271 din 16 decembrie 2021 privind ,,Înființarea, ca urmare a reorganizării, a Locuinţei Maxim Protejate (LMP) Păuneşti în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 270 din 16 decembrie 2021 privind ,,Înființarea Locuinţei Minim Protejate (LmP) Casa Luminiţa Odobeşti în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, ca urmare a reorganizării L.P. Casa Luminţa Odobeşti”

Hotărârea nr. 269 din 16 decembrie 2021 privind ,,Înființarea Locuinţei Minim Protejate (LmP) Casa Anca Odobeşti în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, ca urmare a reorganizării L.P. Casa Anca Odobeşti”

Hotărârea nr. 268 din 16 decembrie 2021 privind ,,Înființarea Locuinţei Minim Protejate (LmP) Casa Clara Odobeşti în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, ca urmare a reorganizării L.P. Casa Clara Odobeşti”

Hotărârea nr. 267 din 16 decembrie 2021 privind „Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204F în lungime totală Lt=4,90 km din care: sector Slobozia Ciorăşti-Armeni, km.0+000-km.2+000, L=2,0 km., comuna Slobozia Ciorăşti şi sector Oreavu-Gugeşti, km.9+100-km.12+000, L=2,90 km., comuna Gugeşti, judeţul Vrancea” - lotul II, sector Oreavu-Gugesti, km 9+100-km 12+000, L=2,9 km, comuna Gugești, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 266 din 16 decembrie 2021 privind „Aprobarea emiterii Deciziei de expropriere a unor imobile (terenuri) proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 205 P pe o lungime totala de 12,90 km din care comuna Bolotești, sector intersecție DN 2D-Putna-Ivancesti, km 0+000-4+500, L=4,500 km, comuna Garoafa, sector Făurei-Garoafa-Precistanu, km 8+090-10+990 si km 11+000-km 13+800, L=5,70 km, comuna Milcovul, Lot III intersecție DN 23-intersectie DN 23A, KM 29+700-32+400, L=2,70 km, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 265 din 16 decembrie 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Garoafa și finanțate din bugetul local al U.A.T. Garoafa, pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 264 din 16 decembrie 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Bolotești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bolotești, pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 263 din 16 decembrie 2021 privind „Aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Județean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 262 din 16 decembrie 2021 privind „Stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, pentru evaluarea în lei a venitului brut, în cazul în care arenda se exprimă în natură, valabile pentru anul fiscal 2022”

Hotărârea nr. 261 din 14 decembrie 2021 privind „Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Vrancea a sumei de 1747 mii lei, din fondul la dispoziția Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2021”

Hotărârea nr. 260 din 23 noiembrie 2021 privind „Aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 259 din 23 noiembrie 2021 privind „Aprobarea actualizării anexelor 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 233 din 21 octombrie 2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, și a Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate 2022-2028”

Hotărârea nr. 258 din 23 noiembrie 2021 privind „Prelungirea perioadei de dare în folosinţă gratuită (comodat) către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (în calitate de partener în proiect) a mobilierului și echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului „CRESC în Vrancea! Copiii remigrați în Vrancea – educați, sprijiniți, consiliați!" destinate dotării centrelor zonale de asistență psiho-educațională, cu o durată de 5 ani”

Hotărârea nr. 257 din 23 noiembrie 2021 privind ”Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focșani, secția Pneumoftiziologie”