Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 248 din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice: Proiect tehnic – fază unică și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de împădurire la obiectivul de investiție Parcul Memoriei Naționale „Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate” RO MÂNDRIA

HOTĂRÂREA nr. 247 din 28 noiembrie 2017 privind modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr.79/31.05.2017 privind preluarea din administrarea Consiliului Local al comunei Gologanu a sectorului de drum judeţean DJ 204 G, km 27+135-km 28+580, L=1,445 km, în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 246 din 28 noiembrie 2017 privind exprimarea acordului de principiu cu privire la „Realizarea unui monument de comemorare a vrâncenilor care au murit în diaspora”

HOTĂRÂREA nr. 245 din 28 noiembrie 2017 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Vrancei

HOTĂRÂREA nr. 244 din 28 noiembrie 2017 privind transformarea unui post de secretar literar II din cadrul Secţiei Cercetarea, conservarea, promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale din statul de funcţii al Centrului Cultural Vrancea în post de secretar literar I

HOTĂRÂREA nr. 243 din 28 noiembrie 2017 privind inventarierea imobilului-teren în suprafaţă de 1.727 mp, situat în comuna Nistoresti, tarla 2, parcelele 63, 64-65, 66, număr cadastral 50095, în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 242 din 28 noiembrie 2017 privind avizarea Normelor de venit pentru persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea activităţilor de producţie, comerţ şi prestări servicii pentru anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 241 din 28 noiembrie 2017 privind validarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 240 din 28 noiembrie 2017 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de management și operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Haret, a Stațiilor de Transfer și a Platformelor de Colectare, Judeţul Vrancea

HOTARÂREA nr. 239 din 28 noiembrie 2017 privind constituirea Comisiei pentru Protectia Copilului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 238 din 28 noiembrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Mihălceni, pentru anul şcolar 2017-2018

HOTĂRÂREA nr. 237 din 10 noiembrie 2017 privind acceptarea sponsorizării de către Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA a Unității Administrativ Teritoriale județul Vrancea cu un număr de 335.000 puieți de stejar, pentru realizarea Parcului Memoriei Naționale “Stejarii României - 100 de ani de istorie și demnitate” RO MÂNDRIA

HOTĂRÂREA nr. 236 din 10 noiembrie 2017 privind: aprobarea Acordului de Parteneriat, în vederea realizării proiectului Parcul Memoriei Naționale „Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate” RO MÂNDRIA, în oraşul Mărășesti, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 235 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Turismului în vederea participării Judeţului Vrancea la evenimentele naţionale şi internaţionale de promovare turistică pe durata valabilităţii protocolului

HOTĂRÂREA nr. 234 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018 pentru funcţiile publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea, din instituţiile subordonate (Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea) şi centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite

HOTĂRÂREA nr. 233 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza: Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Hidroizolare demisol-sediu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 232 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza de Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire încăpere C.T., coş de fum, instalaţii termice şi refacere finisaje la C.R.R.N. Măicăneşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 231 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza de Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construcţie bazin betonat vidanjabil (fosă septică) şi demolare corp C5 – Grup sanitar (WC uscat) la C.R.R.N. Coteşti, localitatea Coteşti, judeţ Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 230 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza de Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire şarpantă clădire C.I.T.O. Odobeşti (Casa Rucsandra), str. Caporal Diea, nr.8, oraş Odobeşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 octombrie 2017 privind clasificarea drumurilor judeţene pe niveluri de intervenţie, după nivelurile de viabilitate, în timpul iernii 2017-2018

HOTĂRÂREA nr. 228 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Chioasa la Paltin km 20+105, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 19+200 conform ridicare topografică actualizată, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 227 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Olari la Paltin km 19+066, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 17+ 400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 226 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Tulburea la Paltin km 18+835, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 17+210, conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 225 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Monteoru la Nereju km 31+150, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 31+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 224 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico- economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Bălaşa la Nereju km 30+020, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 29+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”