Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 223 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic, hidrologic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, scurgere la Paltin km 17+544, conform H.G nr.540/2000, km 16+600 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 222 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119 J, km 1+600, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 221 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren: geotehnic, topografic şi trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat peste calea ferată Adjud-Bacău pe DJ 119 J, km 1+500, municipiul Adjud, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 220 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren: hidrologic, geotehnic, topografic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Zăbala la Nereju, km 29+541, conform H.G nr.540/2000, respectiv km 28+500 conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 219 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren: topografic, geotehnic, de trafic şi hidrologic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare si modernizare DJ 205 L sector DN 2D-Negrileşti, km 18+152-km 21+552, L=3,4 km, comuna Negrileşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 218 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren topografic, geotehnic şi de trafic, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli pentru obiectivul de investiţe “Reabilitare şi modernizare DJ 205 J, km 9+180 (intersecţie DJ 205 H) km 16+100, sat Fitioneşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 217 din 24 octombrie 2017 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 alocate judeţului Vrancea prin Adresa Administraţiei Judeţene şi Finanţelor Publice nr.29220/2017

HOTĂRÂREA nr. 215 din 24 octombrie 2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Maicăneşti, pentru anul şcolar 2017-2018

HOTĂRÂREA nr. 214 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea participării judeţului Vrancea la realizarea proiectului „Parcul Memoriei Naţionale – RO MÂNDRIA”

HOTĂRÂREA NR. 213 din 24 octombrie 2017 privind aprobarea inventarierii în domeniul public al judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea a terenului în suprafaţă de 75 ha păşune, situat în extravilanul oraşului Mărăşeşti în T 67/P398 şi T 79/P422, 424, în vederea realizării proiectului „Parcul Memoriei Naţionale – RO MÂNDRIA”

HOTĂRÂREA nr. 212 din 2 octombrie 2017 privind rectificarea domeniului public al Județului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 211 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea bugetului proiectului „Transparență și integritate în administrația publică locală din județul Vrancea” și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA nr. 210 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru “Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani - Secția Psihiatrie și boli infecțioase, secția Dermatologie, ORL, Oftalmologie” - Str. Comisia Centrală, nr. 15B, Focșani, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finantare

HOTĂRÂREA nr. 209 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Reabilitare energetică și lucrări conexe ale Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Pantelimon” Focsani, secția de Pneumoftiziologie”- Str. Cuza Vodă, nr. 50-52, Focșani, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finanțare

HOTĂRÂREA nr. 208 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 și C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focșani, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finanțare

HOTĂRÂREA nr. 207 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Reabilitare energetică şi lucrări conexe centru DGASPC VN”, sat Petrești, com. Vînători, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finantare

HOTĂRÂREA nr. 206 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Reabilitare energetică şi lucrări conexe Galeriile de arta” - municipiul Focsani, Str. B-dul Unirii, nr. 57A, jud. Vrancea, în vederea depunerii proiectului spre finantare

HOTĂRÂREA nr. 205 din 20 septembrie 2017 privind modificarea Anexelor 3, 4 şi 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr.174/17.08.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico - economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 B, km 22+600, peste pârâul Pietroasa, sat Faraoanele, comuna Varteşcoiu, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 204 din 20 septembrie 2017 privind modificarea Anexelor 3, 4 şi 5 din Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 173/17.08.2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico - economici şi a categoriilor de cheltuieli după încheierea contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţie „Construire pod din beton armat pe DJ 205 E, km 55+593, peste pârâul Vizăuţi, sat Vizantea Răzăşească, comuna Vizantea Livezi, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 203 din 20 septembrie 2017 privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Orasului Marasesti in domeniul public al judetului Vrancea a terenului in suprafata de 75 ha pasune situat in extravilanul Orasului Marasesti, in T67/P398 si T79/P422, 424, in vederea realizarii proiectului „Parcul Memoriei Nationale”

HOTĂRÂREA nr. 202 din 20 septembrie 2017 privind aprobarea depunerii proiectului „Transparentă si integritate în administratia publică locală din judetul Vrancea” spre finantare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

HOTĂRÂREA nr. 201 din 20 septembrie 2017 privind aprobarea solicitării de transmitere a imobilului clădire ,,Corp B- staţia CF Focşani” cu terenul aferent din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judetean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 200 din 20 septembrie 2017 privind aprobarea strategiei de evolutie tarifara 2016 – 2022 a serviciului de alimentare cu apă si canalizare a S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani

HOTĂRÂREA nr. 199 din 20 septembrie 2017 privind actualizarea Devizului general, actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentaţie de Avizare a Lucrărilor (D.A.L.I) pentru obiectivul de investiţie „Modernizare DJ 205 P în lungime totală Lt = 12,9 km din care comuna Boloteşti, sector int.DN 2 D - Putna - Ivănceşti, km 0+000- km 4+500, L=4,50 km, comuna Garoafa, sector Faurei –Garoafa - Precistanu, km 8+090- km 10+990- km 11+000-km 13+800, L=5,70 km, comuna Milcovu, sector int. DN 23-int. DN 23 A, km 29+700 –km 32+400, L=2,70 km, judeţul Vrancea ”