Hotărâri

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 11 din 10 februarie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,PORTILE VRANCEI - semnale de intrare in judeţul Vrancea”.

HOTĂRÂREA nr. 10 din 10 februarie 2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 135/2014 privind actualizarea si însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 9 din 10 februarie 2016 privind darea în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Rosie din România - Filiala Vrancea a unui spaţiu din incinta Policlinicii Stomatologice, situat in Focsani, str. Vămii nr. 3, inventariat în domeniul privat al judeţului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 8 din 10 februarie 2016 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2016– 2017

HOTĂRÂREA nr. 7 din 10 februarie 2016 privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu, care au fost propuse de Comisia Paritara in şedinţa din data de 16.12.2015 pentru grupa 15 cu traseele: 073: Panciu – Racoasa – Soveja, 074: Panciu – Tisita – Focsani, 075: Soveja - Panciu – Focsani si pentru traseul 063: Focsani – Bizighesti - Batinesti, din Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate 2014 – 2019 si atribuirii in gestiune delegata a serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

HOTĂRÂREA nr. 6 din 10 februarie 2016 privind modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 – 2019

HOTĂRÂREA nr. 5 din 10 februarie 2016 privind stabilirea preţului mediu pentru tona de masă verde obţinută de pe suprafeţele cu pajişte din Judeţul Vrancea, pe anul 2016

HOTĂRÂREA nr. 4 din 10 februarie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 3 din 10 februarie 2016 privind aprobarea taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi a autorizaţiilor de construire în domeniul construcţiilor, precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2016

HOTARAREA NR. 2 privind aprobarea serviciilor specifice şi a tarifelor care constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Vrancea, pe anul 2016

HOTARAREA NR. 1 din 27 ianuarie 2016 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA şi a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 şi estimativ pe anii 2017-2019 alocate judeţului Vrancea prin Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016