Registrul pentru evidența hotărârilor

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
121 25/08/2020 Stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice, a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, precum și stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice din Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Odobești și din Căminul pentru Persoane Vârstnice ”O nouă șansă” Mărășești, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, pentru anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
122 25/08/2020 Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 18 000 lei, cu Asociația Organizația Civică Vrancea, în vederea implementării proiectului „Film pe pâine — Ediția a II-a” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
123 25/08/2020 Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 39 920 lei, cu Asociația Grow Up Project Focșani, în vederea implementării proiectului „Boovie, festival-concurs de book-trailers” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
124 25/08/2020 Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 40 000 lei, cu Asociația Sfântul Stelian - Ocrotitorul Copiilor, în vederea implementării proiectului „Classic EnTOUR age-artă pentru tineri" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
125 25/08/2020 Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 36 000 lei, cu Asociația Culturală FLORIN MUSCALU, în vederea implementării proiectului „O trăsurică de plimbat vremea și arta” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
126 25/08/2020 Aprobarea încheierii contractului de finanțare nerambursabilă în valoare de 40 000 lei, cu Asociația Protha Panciu, în vederea implementării proiectului „Festivalul de Teatru Tânăr Ora de Teatru” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
127 25/08/2020 Rectificarea bugetelor proprii ale Judetului Vrancea pentru finantarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea si a institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, pe anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
128 27/08/2020 Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Vrancea a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în județul Vrancea, în perioada 2020-2023 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
129 27/08/2020 Transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de teren de 1 mp, cu dotările aferente, aflată în domeniul public al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, situată în curtea bazei Salvamont Păulești, jud. Vrancea, în vederea amplasării unor echipamente de telecomunicații Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
130 27/08/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric “Tabacaria Tachita Nistor”, cod VN-II-m-B- 06433, situat in Municipiul Focsani, Str. Rodnei nr.12, judetul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
131 27/08/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric “Casa Zaharia”, cod LMI VN II-m-B-06403, situat in str. Simion Barnutiu nr.13, Municipiul Focsani, judetul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
132 27/08/2020 Aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apa Siret și Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea pentru implementarea proiectului “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Zăbala la Nereju, km.29+541, conform H.G nr. 540/2000, respectiv km.28+500, conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
133 27/08/2020 Aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administratia Bazinala de Apa Siret si Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Vrancea pentru implementarea proiectului “Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205K km. 0+350 conform H.G nr. 540/2000, respectiv km. 0+588, conform ridicare topografică actualizată, comuna Răcoasa, sat Mărăști, județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
134 27/08/2020 Insusirea acordului de parteneriat privind participarea DGASPC Vrancea in calitate de partener de proiect in cadrul proiectului „ASIGUR Bacau si Vrancea (Aria-de-Servicii –Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacau si Vrancea)”, cod PN 4056 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
135 27/08/2020 Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea asupra construcţiei C3 (sală de sport), aferentă imobilului Teren şi Complex clădiri Crâng Petreşti Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
136 27/08/2020 Aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate la nivelul județului Vrancea, a Caietului de sarcini aferent serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, precum și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ Teritorială Județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
137 27/08/2020 Trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al UAT Vrancea, in vederea demolarii Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
138 27/08/2020 Retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Secţia Pneumoftiziologie", aflat în domeniul public al Județului Vrancea, pe durata derularii proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani, secția Pneumoftiziologie Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
139 27/08/2020 Aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
140 27/08/2020 Aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
141 27/08/2020 Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
142 27/08/2020 Aprobarea Memoriului justificativ al impactului asupra dezvoltării economice la nivelul judeţului Vrancea al proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
143 27/08/2020 Transmiterea fără plată a unui număr de 2.740 pachete de cărți către bibliotecile școlare din județul Vrancea și către Biblioteca Județeană ”Duiliu Zamfirescu” Focșani Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
144 27/08/2020 Aprobarea taxei de scolarizare, a taxei pentru cursurile din perioada vacantelor scolare si a taxei pentru semestrul pregatitor pentru anul şcolar 2020-2021 la Şcoala Populara de Arta din cadrul Centrului Cultural Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
145 27/08/2020 Aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
146 27/08/2020 Aprobarea documentației la faza Studiu de prefezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani-judeţul Vrancea" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
147 27/08/2020 Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Vrancea în calitate de partener și Agenția pentru Dezvoltare Regională a regiunii Sud-Est în calitate de lider, în vederea depunerii proiectului “Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52” în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
148 27/08/2020 Trecerea imobilului “Pod beton armat peste pârâul Alba la Răcoasa pe DJ 205K, km 0+350 L=22,00 m BA/L” din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, în vederea demolării Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
149 27/08/2020 Aprobarea redistribuirii unui număr de 8.197 de porții de lapte UHT, contractate în cadrul Programului pentru şcoli al României, pentru anul şcolar 2019-2020, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza județului Vrancea și încheierii actului adițional la Contractul nr. 3.400/02.03.2020 de furnizare încheiat cu Dunărea Prod S.R.L. Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
150 18/09/2020 Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetica și lucrări conexe Spitalul Județean de Urgenta ”Sf. Pantelimon” Focșani, Secția Psihiatrie și Boli infecțioase și Secția Dermatologie, O.R.L., Oftalmologie Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate