Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea 1

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
1 29/01/2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean, a domnului Burdusa Ovidiu Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
2 29/01/2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean a domnului Cretu Adrian-Vasile Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
3 29/01/2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean, a domnului Stroe Norocel-Pompiliu Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
4 29/01/2020 privind completarea componentei comisiei de validare a Consiliului Judetean Vrancea pentru mandatul 2016-2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
5 29/01/2020 privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Opriș Mihai-Sorin Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
6 29/01/2020 privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
7 29/01/2020 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale ale judeţului Vrancea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
8 29/01/2020 privind desemnarea a 2 consilieri județeni pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
9 29/01/2020 privind stabilirea pretului mediu pentru tona de masa verde obtinuta de pe suprafetele cu pajiste permanenta din Judetul Vrancea, pe anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
10 29/01/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, T 53, P 3381, din municipiul Focsani, Strada Cernei, nr. 12, judeţul Vrancea aflat în proprietatea domnului Dumitru Robert-Eugen Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
11 29/01/2020 privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Secţia Reumatologie Lot 1", aflat în domeniul public al Județului Vrancea și modificarea denumirii în "Casa Apostoleanu" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
12 29/01/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare și restaurare secția de reumatologie – C1 și C2 – Casa Apostoleanu COD VN-II-m-B-06426, str. Cuza Vodă, nr. 50-52 municipiul Focșani, judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
13 29/01/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare si Restaurare Casa Memoriala „Al. Vlahuta”, comuna Dumbraveni, sat Dragosloveni, judetul Vrancea, cod monument – VN-II-M-B-06618” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
14 29/01/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare şi dotare loc de joacă” aparţinând Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Măicăneşti, judeţul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
15 29/01/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Conversie funcţională, reamenajare şi consolidare spaţii pentru bibliotecă de cartier situate în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, cartierul Sud, str. Aleea 1 Iunie, în incinta PT 20” aparţinând Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
16 29/01/2020 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Urechești, Vintileasca, Pufești, Bordești, Vrâncioaia, Garoafa, Panciu, Păunești, Popești, Ruginești, Bolotești, Vânători, Jariștea, Dumbrăveni, Nănești, Câmpuri, Vizantea-Livezi, Jitia, Sihlea, Campineanca, Slobozia Ciorăști, Chiojdeni, Corbița pentru anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
17 29/01/2020 privind stabilirea necesarului minim de îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, materiale cultural-sportive pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsura de protecție specială, precum și pentru mamele protejate în centre maternale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
18 29/01/2020 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2020–2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
19 29/01/2020 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2020– 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
20 29/01/2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
21 29/01/2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și numărului de personal pentru Muzeul Vrancei Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
22 29/01/2020 privind modificarea statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
23 29/01/2020 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a unor spații aflate în domeniul public al județului Vrancea și în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Pantelimon” Focșani Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
24 29/01/2020 privind aprobarea bugetului proiectului „Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea” şi a cheltuielilor legate de proiect Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
25 29/01/2020 privind transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al comunei Poiana Cristei a sectorului de drum judeţean DJ 205 R, de la km 28+500 până la km 28+700 pentru modernizare si sistematizare centru civic, pe o perioada de 18 de luni Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
26 29/01/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, reabilitare, recompartimentare prin înfiinţare locuinţă protejată ‹‹VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă»”, oraş Mărăşeşti, judeţ Vrancea, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
27 29/01/2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2020, precum şi sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2021 - 2023 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
28 19/02/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Consolidare şi restaurare Sală de lectură a Bibliotecii Judeţene Vrancea situată în judeţul Vrancea, municipiul Focşani, str. Maior Gh. Sava nr.4B” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
29 19/02/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 205 N sector Intersecție DN 2D–Jaristea-Scânteia- Schit Tarnița- Releu Măgura, km 0+000-km 21+000, L=21,00 km”, județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
30 19/02/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205L pe sectoarele Vrâncioaia, Spinești - Tulnici - int. DN2D, Negrilești - Soveja - DN2L, Județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate