Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea 1

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
180 15/10/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Eliade Holban”- cod LMI VN-II-m-B-06473 situat in str. Ștefan cel Mare, nr.35, Municipiul Focșani, județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
181 15/10/2020 Transmiterea în folosință gratuită Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud -Est, pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 79,14 mp, aflată în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
182 15/10/2020 Transmiterea în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Vrancea Curată“, pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 85,40 mp, aflată în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
183 15/10/2020 Transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Probațiune Vrancea, pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 61,15 mp, aflată în domeniul privat al județului Vrancea și administrarea Consiliului Județean Vrancea, din imobilul situat în Municipiul Focşani, Str. Bucegi nr. 21, bloc A II Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
184 15/10/2020 Atestarea apartenenței la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea a unor imobile Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
185 15/10/2020 Stabilirea perioadei in care se va efectua activitatea de inventariere anuală a bunurilor aflate în domeniul public și privat al județului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
186 15/10/2020 Modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.108 din 09.07.2019, privind stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru funcțiile publice de conducere și funcțiile contractuale de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea, cu modificările ulterioare Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
187 15/10/2020 Modificarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.164/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
188 15/10/2020 Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, Km 7+800” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
189 15/10/2020 Transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
190 15/10/2020 Emiterea acordului prealabil si a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Golesti pentru folosinta terenului din zona de siguranta a drumului judetean DJ 205 C pe care se va amplasa reteaua de distributie a gazelor naturale aferente obiectivului de investitii ,,Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in comuna Golesti, judetul Vrancea’’ Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
191 23/10/2020 Constituirea comisiei de numarare si validare a votului pentru mandatul 2020-2024 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
192 23/10/2020 Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Vrancea pentru mandatul 2020-2024 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
193 29/10/2020 Alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Vrancea, mandatul 2020-2024 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
194 29/10/2020 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
195 29/10/2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
196 29/10/2020 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
197 29/10/2020 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Cultural Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
198 29/10/2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni, pentru anul școlar 2020-2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
199 29/10/2020 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, pentru anul școlar 2020 - 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
200 29/10/2020 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
201 29/10/2020 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea și a unui membru supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență ,,Sf. Pantelimon” Focșani Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
202 29/10/2020 Desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
203 29/10/2020 Desemnarea unui vicepreședinte si a consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Vrancea care vor face parte din Comitetul de Organizare pentru nominalizarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
204 29/10/2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse si Asistență Educațională Vrancea, pentru anul școlar 2020-2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
205 29/10/2020 Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluziva “Elena Doamna”, pentru anul școlar 2020-2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
206 29/10/2020 Desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vrancea în Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Județean de Resurse si Asistență Educaţională Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
207 29/10/2020 Desemnarea unui membru titular si a unui membru supleant din cadrul Consiliului Județean Vrancea in Consorțiul Regional de Inovare Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
208 29/10/2020 Stabilirea modelului legitimației de consilier județean și a semnului distinctiv al calității acestuia Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
209 29/10/2020 Desemnarea a doi consilieri județeni pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate