Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea 1

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
151 18/09/2020 Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Reabilitare energetică și lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, B-dul Gării, nr. 13, Municipiul Focșani, jud Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
152 24/09/2020 Neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului, monument istoric ,, Casa Macridescu ”, cod VII-II-m-B-06415, situat in municipiul Focșani, Str .Cuza - Voda nr. 4, județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
153 24/09/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului teren agricol situat pe situl arheologic cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, nr. cadastral 54127 din sat Mărtinești, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea S.C Delta Agroprest S.R.L Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
154 24/09/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului teren agricol situat pe situl arheologic cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, nr. cadastral 50914 din sat Mărtinești, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea S.C Delta Agroprest S.R.L Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
155 24/09/2020 Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului teren agricol în suprafață de 1400 mp, situat pe situl arheologic cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, nr. cadastral 54383 din sat Mărtinești, comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea S.C Delta Agroprest S.R.L Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
156 24/09/2020 Aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 pentru județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
157 24/09/2020 Aprobarea înscrierii sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferente unui numar de 163 arbori -specia nuc- din zona drumului județean DJ 202 E, în vederea valorificarii Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
157 24/09/2020 Aprobarea valorii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” şi a cheltuielilor legate de proiect Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
158 24/09/2020 Darea in folosință gratuită (comodat) către Spitalul Județean de Urgență “Sf. Pantelimon” Focșani- Unitatea de Primire Urgențe, a echipamentelor medicale- lot 3, achiziționate în cadrul proiectului “Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unitații de Primire Urgențe, Focșani Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
159 24/09/2020 Darea in folosință gratuită (comodat) către Spitalul Județean de Urgență “Sf. Pantelimon” Focșani- Unitatea de Primire Urgențe, a echipamentelor medicale- lot 3, achiziționate în cadrul proiectului “Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unitații de Primire Urgențe, Focșani Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
160 24/09/2020 reactualizarea indicatorilor tehnico-economici după elaborarea documentației tehnico-economice la faza de Proiect tehnic de execuție și începerea efectivă a lucrărilor de consolidare pentru obiectivul de investiție "CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8, Focșani Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
161 24/09/2020 Aprobarea valorii majorate a proiectului Consolidare, restaurare și punere în valoare - MUZEUL VRANCEI – clădirea Tribunalului Judeţean cod LMI VN -II-m – A-06417 și a cheltuielilor legate de proiect Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
162 24/09/2020 Aprobarea documentației tehnice la faza Nota conceptuala si Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 D, sector Suraia-Vulturu, km.17+850 – km.26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri-Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II”, județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
163 24/09/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție “Construire pod peste paraul Alba pe DJ 205K, km. 0+350 conform HG 540/2000 respectiv 0+588 conform ridicare topografica actualizata, sat Marasesti, comuna Racoasa, judetul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
164 24/09/2020 Modificarea Organigramei și Statului de Funcții aferente Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
165 24/09/2020 Transformarea unor posturi vacante din statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
166 24/09/2020 Aprobarea modificarii anexei nr. 35 la Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr 127/25.08.2020 numita „Lista unor activitati finantate din capitolul bugetar 54.02-Alte servicii publice generale”, in anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
167 24/09/2020 Aprobarea încheierii Acordului de parteneriat intre Agenția pentru Dezvoltare Regionala a regiunii SE, in calitate de Lider de proiect si Consiliul Județean Vrancea, in calitate de partener, si a contribuției de 2% din valoarea eligibila a cheltuielilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice pentru realizarea proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
168 24/10/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Bălașa la Nereju, km. 30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
169 15/10/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste paraul Monteoru la Nereju, km. 31+150, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 31+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
170 15/10/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ,,Construire pod din beton armat pe DJ 205D, peste torentul Adânc, km. 22+557, comuna Spulber, judeţul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
171 15/10/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste paraul Zabala la Nereju, km. 29+541, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 28+500, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
172 15/10/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Chiosa la Paltin km. 20+105, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 19+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
173 15/10/2020 Actualizarea Devizului general dupa incheierea contractelor de achizitii publice pentru obiectivul de investitie “Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, scurgere la Paltin, km 17+544 conform HG 540/2000 respectiv km 16+600 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, Judetul Vrancea“ Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
174 15/10/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție „Reabilitare si modernizare DJ 205L, sector DN 2D Negrilesti, km 18+152 – km 21+552, L=3.40 km, comuna Negrilesti, judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
175 15/10/2020 Actualizarea Devizului general după încheierea contractelor de achiziții publice pentru obiectivul de investiție ”Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului si a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții” continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205 D, Valea Sării-Năruja-Paltin-Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, l=34,00 km” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
176 15/10/2020 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km., din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D-Putna- Ivăncești, km. 0+000- 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei- Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 -km. 13+800, L = 5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700 – km.32+400, L= 2,70 km., județul Vrancea-Lotul II Sector Făurei- Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000-km. 13+800, L= 5,70km., comuna Garoafa, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
177 15/10/2020 Vânzarea prin licitație a deșeurilor feroase rezultate în urma demolării construcției C5 (rezervor, S.c.-28 mp) ce aparține domeniului privat al U.A.T Județul Vrancea, situat in incinta imobilului „Sediul Consiliului Județean-Prefectura Putna” din Municipiul Focșani, Str. Republicii nr. 71 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
178 15/10/2020 Acordarea cu titlu gratuit a cantității de 54,86 mc material lemnos-lemn de foc către Serviciul Public Județean Salvamont Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
179 15/10/2020 Retragerea dreptului de administrare al S.C. Compania de Utilități Publice S.A. asupra bunului “Puț forat Marginea si rezervor de înmagazinare” aparținând domeniului public al județului Vrancea și transmiterea în domeniul public al UAT Jariștea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate