Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea 1

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
61 30/03/2020 privind demararea procedurii in vederea intabularii dreptului de administrare in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 849 mp apartinand domeniului public al orasului Panciu, aferent centrului/platformei de colectare a deseurilor voluminoase electrice si electronice Panciu a carui preluare se realizeaza pentru functionalitatea proiectului pe durata existentei obiectivului,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
62 30/03/2020 privind demararea procedurii in vederea intabularii dreptului de administrare in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 1000 mp apartinand domeniului public al orasului Marasesti, aferent depozitului pentru colectaea deseurilor electrice, electronice si electrocasnice (DEEE), a carei preluare se realizeaza pentru functionalitatea proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea”, pe durata existentei obiectivului Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
63 30/03/2020 privind demararea procedurii in vederea intabularii dreptului de administrare in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de de 2.290 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Focsani, situat in intravilanul Municipiului Focsani, Tarla 72, Parcela 373, aferent depozitului (2 centre/platforme) de colectare de deseuri electrice si electronice, a carei preluare se realizeaza pentru functionalitatea Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Vrancea’’, pe durata existentei obiectivului Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
64 30/03/2020 privind actualizarea Programului județean de transport prin modificarea graficului de circulație aferent traseului 055 (Focșani - Dumbrăveni - Vintileasca), pentru a se asigura corelarea acestuia cu programul Liceului Teoretic "Grigore Gheba" din Dumitrești” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
65 30/03/2020 privind indreptarea erorii materiale survenite în conţinutul Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea nr.145/30 septembrie 2019 privind aprobarea concesionării unui teren în suprafaţă de 1500 m.p. aparţinând domeniului public al Judeţului Vrancea, situat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sf. Pantelimon” Focşani” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
66 30/03/2020 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare energetica si lucrari conexe la corpurile C5, C6 si C7, str. Cuza Voda nr. 56” Municipiul Focsani, judetul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
67 30/04/2020 privind actualizarea documentației tehnico-economice (la faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Elena Doamna", str. Cuza Vodă, nr. 56, Municipiul Focșani, jud. Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
68 30/04/2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Corp C10, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
69 30/04/2020 privind retragerea dreptului de administrare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A Focșani asupra suprafetelor utilizate din imobilul Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, aflat în domeniul public al Județului Vrancea și retransmiterea intregului imobil în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
70 30/04/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.)- Refacere DJ 205 B –alunecare de teren-Tifesti Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
71 30/04/2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza:Expertiză tehnică, Studii de teren, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase - Lotul 4: Refacere DJ 252 în mai multe puncte – deplasarea transversală a platformei drumului-Ploscuțeni” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
72 30/04/2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.)- Refacere DJ 205R în mai multe puncte – Poiana Cristei” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
73 30/04/2020 privind Preluarea in administrarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a terenului din domeniul public al U.A.T Comuna Ciorasti in suprafață totala de 160 mp situat in opt puncte distincte in vederea construirii si amplasării a 24 containere tip igloo, de 1500 litri, pentru colectarea selectiva a deșeurilor de hartie-carton, mase plastice, fier si sticla, pe durata existentei obiectivului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide in Judeţul Vrancea" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
74 30/04/2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 205L, limita Negrilești – limita Soveja” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
75 30/04/2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 205L avariat de alunecari de teren cu afectarea platformei in punctul Pe ses, limita comunei Paulesti” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
76 30/04/2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice – Refacere DJ 205L, satul Tulnici, punct drumul spre Coza” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
77 30/04/2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 241 F satul Tabucesti, Comuna Boghesti” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
78 30/04/2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic-dacă este cazul), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pentru: Lotul 1: Refacere DJ 204L avariat in satul Catauti pe o lungime de 1,7 km si in satul Podurile pe o lungime de 2,5 km, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
79 30/04/2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic-dacă este cazul), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P pe diferite sectoare in Comuna Dumitresti, judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
80 30/04/2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic-dacă este cazul), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P pe diferite sectoare in Gura Calitei, judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
81 30/04/2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice- Refacere DJ 205 M comuna Nistorești in mai multe puncte” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
82 30/04/2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Studii de teren (studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 205 D comuna Spulber in mai multe puncte” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
83 30/04/2020 privind Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru „Lucrări de aducere la starea tehnica inițiala a unor sectoare de drumuri județene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice - Refacere DJ 205L avariat de alunecari de teren in satul Paulesti, iar in punctul Preda Ion drumul judetean este distrus” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
84 30/04/2020 privind Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Homocea și U.A.T. Străoane pentru anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
85 30/04/2020 privind Completarea componentei comisiei de validare a Consiliului Judetean Vrancea pentru mandatul 2016-2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
86 30/04/2020 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
87 28/05/2020 privind exprimarea acordului de principiu in vederea achizitionarii imobilului monument istoric ,,Casa Damian” - cod VN-II-M-B-06433, situat in Municipul Focsani, B-dul. Garii nr.8, judetul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
88 28/05/2020 privind valorificarea prin vânzare a 772 mc masă lemnoasă pe picior aflată in zona de siguranță a DJ 205C Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
89 28/05/2020 privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 4/15.02.2018 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a componentei acesteia Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
90 28/05/2020 privind aprobarea transmiterii din administrarea U.A.T județul Vrancea in administrarea U.A.T comuna Biliesti a sectorului de drum judetean 204 G, de la km 6+050 pana la km 6+100, pe o perioada de 4 luni, pentru realizarea lucrarilor aferente “Amenajare sens giratoriu cu scopul reglementarii circulatiei pe DC 145 (str. Principala) in zonele cu intersectia DJ 204 G (str. Livezii, str. Mare)” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate