Registrul pentru evidența hotărârilor – Partea 2 – 2020

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
234 15/12/2020 Aprobarea Protocolului „Plan de cooperare pentru prevenirea si combaterea delicventei juvenile in randul elevilor in anul de invatamant 2020-2021”, pentru unitatea de invatamant Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Mihalceni Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
235 15/12/2020 Aprobarea taxelor speciale pentru activităţile prestate de către Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor Vrancea pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
236 15/12/2020 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al U.A.T. Bolotești și Urechești pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
237 15/12/2020 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani și Consiliul Local Vintileasca și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani și U.A.T. Vintileasca pentru anul 2021 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
238 15/12/2020 Aprobarea organigramei, statului de funcţii și numărului de personal pentru Muzeul Vrancei Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
239 15/12/2020 Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Dotare imobil Secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani cu lift exterior de targă Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
240 15/12/2020 Actualizarea si insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al judetului Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
241 15/12/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), a Devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare DJ 204 D sector Suraia-Vulturu km. 17+850-km. 26+000, L=8,15, LOT I, sector Maluri– Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II”, județul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
242 15/12/2020 Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
243 15/12/2020 Aprobarea documentației tehnico- economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 G, peste râul Putna, in comuna Vulturu, sat Boțârlău , km. 16+550 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
244 15/12/2020 Modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
245 23/12/2020 Aprobarea rectificarii bugetului propriu al Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ – Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
246 23/12/2020 Actualizarea indicatorilor tehnico - economici, după elaborarea documentației tehnico - economice la faza de Proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de istorie și arheologie a Muzeului Vrancei - Casa Alaci cod LMI VN-II-m-B-06430”, situat în municipiul Focșani, B-dul Gării nr. 1, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
247 23/12/2020
248 23/12/2020 Aprobarea redeventei anuale in cuantum de 2.837.082,37 lei pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare si management al Centrului de Management Integrat al Deseurilor Haret si a Statiilor de transfer aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
249 23/12/2020 Transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate