Registrul pentru evidența hotărârilor

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
91 28/05/2020 privind preluarea in administrarea Unitatii Administrativ-Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 1000 mp apartinand domeniului public al orasului Odobesti, pentru functionalitatea proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea’’, pe durata existentei obiectivului Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
92 28/05/2020 privind completarea denumirii Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 18/15 februarie 2018 privind preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice „O noua șansă” Mărășești, județul Vrancea, din subordinea Consiliului Local Mărășești în structura Direcției Generale de Asistență Socială Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
93 28/05/2020 privind darea în administrare Serviciului Public Judetean „SALVAMONT” Vrancea a imobilului ”Serviciul Public de Protecţie a Plantelor”, care apartine domeniului public al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea, situat în municipiul Focşani, str. Milcov nr. 40, cu destinația de sediu al Serviciului Public Judetean „SALVAMONT” Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
94 28/05/2020 privind aprobarea înscrierii sub aspect valoric si cantitativ in evidentele contabile ale bugetului Unitatii Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea a masei lemnoase aferente unui numar de 210 arbori din zona drumului judetean DJ 202 E, in vederea valorificarii Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
95 28/05/2020 privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Vrancea cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” spre finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
96 28/05/2020 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
97 28/05/2020 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar al UAT Judetul Vrancea si al instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea, precum si aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2019 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
98 28/05/2020 privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judetean Vrancea nr. 87 din 31 mai 2017 privind predarea catre Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A, a amplasamentului si asigurarea condițiilor in vederea executarii obiectivului de investitii „Consolidare, reabilitare, extindere, modernizare si dotare Stadion Tineretului- Str. Cuza Voda nr. 61” din municipiul Focsani Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
99 28/05/2020 privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vrancea, prin validarea, ca membru, a doamnei Serafimciuc Claudia-Lavinia- subprefect al judeţului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
100 30/06/2020 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. - Județul Vrancea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea în vederea depunerii proiectului „Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19” în vederea finanțării acestuia din fondurile alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
101 30/06/2020 privind aprobarea prelungirii efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 116 din 8 august 2019, privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisia de evaluare si selecție, precum și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul județului Vrancea pentru activități nonprofit, de interes județean in anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
102 30/06/2020 actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
103 30/06/2020 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Paltin pentru anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
104 30/06/2020 privind valorificarea prin vânzare a 536 mc masă lemnoasă pe picior aflată in zona de siguranță a DJ 202E Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
105 30/06/2020 privind neexercitarea dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului monument istoric „Casa Damian"- cod LMI VN-II-m-B- 06433 situat in B-dul Garii, nr.8, Municipiul Focsani, judetul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
106 30/06/2020 privind preluarea din domeniul public al U.A.T comuna Gugești si administrarea U.A.T comuna Gugești in domeniul public al U.A.T Județul Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea a stației de sortare si transfer din comuna Gugești, județul Vrancea pentru asigurarea funcționalității Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea” pe toată durata existentei acestuia Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
107 25/08/2020 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitare energetica și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
108 25/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati,, sat Petresti comuna Vinatori, judetul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
109 25/08/2020 Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul “Fazarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
110 25/08/2020 Aprobarea alocării sumei de 23.229.087,98 lei inclusiv T.V.A. în vederea eliberării spațiului ocupat de deșeurile depozitate neconform în vecinătatea Celulei 1 aferenta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret (CMID), respectiv Celula 2 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
111 25/08/2020 Aprobarea alocării sumei de 23.229.087,98 lei inclusiv T.V.A. în vederea eliberării spațiului ocupat de deșeurile depozitate neconform în vecinătatea Celulei 1 aferenta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor de la Haret (CMID), respectiv Celula 2 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
112 25/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.2 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55276, Judeţul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
113 25/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.3 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55284 şi 55286, Judeţul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
114 25/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.4 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 50020, Judeţul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
115 25/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.1 – localitatea Măicăneşti, sat Belciugele, nr. cadastral 51233, Judeţul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
116 25/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.2 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55276, Judeţul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
117 25/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.3 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55284 şi 55286, Judeţul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
118 25/08/2020 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi – L.P.4 – localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 50020, Judeţul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
119 25/08/2020 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km, din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L = 5,70 km, comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700– km.32+400, L = 2,70 km, județul Vrancea”- Lotul I Sector int. DN2 D – Putna–Ivăncești, km 0+000– km. 4+500, L=4,50km, comuna Bolotești, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
120 25/08/2020 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 205 P, in lungime totala de Lt=12,90 km, din care comuna Bolotești, sector int. DN 2 D – Putna – Ivăncești, km. 0+000 – 4+500, L=4,50 km., comuna Garoafa, sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L = 5,70 km., comuna Milcovul, sector int. DN 23 A, km. 29+700 – km.32+400, L = 2,70 km., județul Vrancea - Lotul II Sector Făurei – Garoafa – Precistanu, km. 8+090 – km. 10+990, km. 11+000 – km. 13+800, L= 5,70km., comuna Garoafa, județul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate