Registrul pentru evidența hotărârilor

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
31 19/02/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de construire trotuare şi accese în proprietăți aferente obiectivului de investiţie: Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile Gologanu- Slobozia Ciorăşti -Coteşti, cu conectivitate directă la reţeaua TEN-T” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
32 19/02/2020 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Mircești - Rădulești - Biliești, Suraia - Boțârlău - Gologanu” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
33 19/02/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare, reabilitare, recompartimentare prin înfiinţare locuinţă protejată ‹‹VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă»”, str. Cuza Vodă, nr.15, oraş Mărăşeşti, judeţul Vrancea, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
34 19/02/2020 privind preluarea in administrarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a suprafețelor de teren aparținând domeniului public a 67 de Unități administrativ teritoriale necesare asigurării funcționalității proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor in judeţul Vrancea” printr-un număr de 589 puncte de colectare a deşeurilor, a cate 20 m.p. fiecare, pe durata existentei Proiectului Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
35 19/02/2020 privind aprobarea inscrierii sub aspect valoric si cantitativ in evidentele contabile ale bugetului Unitatii Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea a masei lemnoase aferente unui numar de 227 arbori din zona drumului judetean DJ 205 C, in vederea valorificarii Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
36 19/02/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric „Casa dr. Boiu”, cod LMI VN-II-m-B-06463, T 39, P 2504, din municipiul Focsani, Strada Republicii, nr. 11, judeţul Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
37 19/02/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Jariștea, cod LMI VN-I-s-06390, T 1, P 712, din comuna Jariștea, județul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Pârvu Constantin Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
38 19/02/2020 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Spulber, Vizantea-Livezi, Andreiașu de Jos, Mera, Vulturu, Năruja, Golești, Țifești, Vidra, Cârligele, Broșteni, Odobești, pentru anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
39 19/02/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, administrate și finanțate de Consiliul Județean Vrancea, pentru anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
40 19/02/2020 privind aprobarea bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
41 30/03/2020 privind desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Vrancea în situații excepționale Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
42 30/03/2020 privind rectificarea bugetului propriu al judetului pentru finantarea Unitatii Administrativ Teritoriala Judetul Vrancea si al institutiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Vrancea -finantate din bugetul local, pe anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
43 30/03/2020 privind constatarea încetarii de drept a calitatii de consilier judeţean, a domnului Epure Alexandru Ciprian Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
44 30/03/2020 privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitare energetica si lucrari conexe, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, B-dul Garii, nr.13, Municipiul Focsani, judetul Vrancea, in vederea finantarii Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
45 30/03/2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgenta - “Sf. Pantelimon” Focşani - Sectia Psihiatrie si boli infectioase, sectia Dermatologie, ORL, Oftalmologie” - Str. Comisia Centrală, nr. 15B, Focsani, jud. Vrancea în vederea finanțării Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
46 30/03/2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea” în vederea finanțării Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
47 30/03/2020 privind darea în folosinţă gratuită (comodat) către Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon”, Focșani–Unitatea de Primire Urgențe a echipamentelor medicale achiziţionate în cadrul proiectului „Dotarea cu aparatură medicală modernă a Unității de Primire Urgențe, Focșani" Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
48 30/03/2020 privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2020, pentru activități de tineret nonprofit de interes general din domeniile: cultură, educație-tineret, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat, activități de voluntariat, sport, sănătate și mediu în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
49 30/03/2020 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri ale bugetului județului Vrancea pentru activități nonprofit de interes județean Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
50 30/03/2020 privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2019 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019–2023 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
51 30/03/2020 privind transformarea unui post din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
52 30/03/2020 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al U.A.T. Suraia, Milcovul, Tănăsoaia, Dumitrești, Negrilești, Ploscuțeni, Biliești, Boghești, Răstoaca, Gugești pentru anul 2020 Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
53 30/03/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Chipăilă Dumitru Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
54 30/03/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea doamnei Ioniță Mărioara Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
55 30/03/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 113, P 607, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Dragostin Matei Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
56 30/03/2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea terenului agricol situat pe situl arheologic de la Mărtineşti, cod LMI VN-I-s-B-06381, T 112, P 598, din comuna Tătăranu, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Tănase Nicu Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
57 30/03/2020 privind modificarea elementelor de identificare din cadrul poziției 4 ale anexei la Hotararea Consiliului Județean Vrancea nr. 213/19 decembrie 2019 privind includerea în domeniul public al Județului Vrancea a 4 imobile cu destinația de locuințe protejate situate în comuna Măicănești, județul Vrancea și darea acestora în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
58 30/03/2020 privind modificarea Anexei nr. 20 a Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 164/28.10.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale tuturor serviciilor sociale aferente Serviciului Management de Caz pentru Protecție de Tip Rezidențial - Direcția Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
59 30/03/2020 privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilitati”, sat Petresti, com. Vanatori, jud. Vrancea Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate
60 30/03/2020 privind Demararea procedurii in vederea intabularii dreptului de administrare in favoarea Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea a terenului in suprafata de 10,30 ha apartinand domeniului public al orasului Panciu, a carui preluare se realizeaza in vederea construirii celulelor de depozitare 2 si 3, aferente Centrului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Vrancea, pe durata existentei obiectivului ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Vrancea” Institutia Prefectului Judetul Vrancea
Persoane fizice si/sau juridice interesate