Registrul pentru evidența hotărârilor 2022

Înapoi
Nr. Data Conținutul Hotărârii Comunicat către
91 05/05/2022 Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 4/15.02.2018, privind aprobarea revizuirii componenței nominale a C.T.A.T.U. Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
92 05/05/2022 Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Reghiu, Consiliul Local Gura Caliței pentru anul 2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
93 05/05/2022 Completarea portofoliului de proiecte din cadrul Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021 – 2027 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
94 05/05/2022 Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Suraia a sectorului de drum județean DJ 204D de la km 13+850 la km 16+800, situat în intravilanul comunei Suraia Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
95 05/05/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea, modernizarea și dotarea obiectivului ,,Policlinica Stomatologică” Strada Vămii, nr. 1, Municipiul Focșani, Județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
96 05/05/2022 Actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Instalare vegetație forestieră pe o suprafață de 27,6 ha, teren oferit în compensare echivalentă și anticipată, în scopul realizării obiectivului Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petrești și îmbunătățirea infrastructurii de acces, și de întreținere a acesteia până la realizarea stării de masiv Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
97 05/05/2022 Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
98 05/05/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P, comuna Gura Caliţei, sat Cocoşari, punctele: Mitrea şi Baciu Toma, sat Dealu Lung, punctele: Iordăchescu, Doagă Maricel şi Mereuţă Stan, sat Şotârcari, punct Izlaz Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
99 05/05/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205L, sat Vrâncioaia, Punct „Intrare sat Vrâncioaia Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
100 05/05/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205M, sat Podu Nărujei, Punct Şcoala Barbu Ştefănescu Delavrancea; Refacere pod pe DJ 205 M, sat Rebegari, punct C.I. Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
101 05/05/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - 1.Refacere DJ 205D, sat Nereju Mic, punct şcoala Brădăceşti; 2.Refacere pagube/afectări produse pe cursurile de apă, sat Nereju Mic, punct Şcoala Brădăceşti Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
102 05/05/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 205D (Reprofilare albie + zid de sprijin pe 50m), sat Spulber, punct Pricopie Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
103 05/05/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene şi poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere apărare de mal, sat Prahuda, pe strada Principală nr.93, adiacentă DJ 205D Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
104 05/05/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204G pe sectoarele Răduleşti-Bilieşti, km.2+200 – km.4+500, L=2,30 km., Suraia-Boţârlău, km.13+200-km.17+700 L=4,50 km. şi intravilanul satului Boţârlău km.18+350-km. 19+900, L=1,55 km., Lt=8,35 km. Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
105 05/05/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, km.7+800” judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
106 05/05/2022 Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205 H dintre localitățile Domneşti Târg - Domneşti Sat - Pufeşti- Ciorani – Călimaneşti – Pădureni - E85(DN2), judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
107 05/05/2022 Actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205J intersecţie D.J. 204E (Panciu)-intersecție D.J. 205H (Moviliţa), km. 0+000-7+270” L=7,27 km”, comuna Moviliţa, judeţul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
108 05/05/2022 Actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8, Focșani Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
109 05/05/2022 Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judeţean dintre localităţile: Dumbraveni – Gugesti – Popesti – Urechesti – Budesti – Cotesti – Blidari – Bontesti – Dalhauti – Faraoanele – Ramniceanca – Beciu – Odobeşti, cu conectivitate directa la reţeaua TEN –T”, cod SMIS 108711 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
110 05/05/2022 Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „REFACERE POD DIN BETON ARMAT PE DJ 205D PESTE PARAUL ZABALA, LOCALITATEA - SATUL PRAHUDA, COMUNA PALTIN, JUDETUL VRANCEA Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
111 05/05/2022 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al UAT Județul Vrancea și al instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, precum și aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale acestora, pe anul 2021 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
112 05/05/2022 Aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2022 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
113 16/05/2022 Aprobarea Notei de fundamentare a proiectului „Actualizarea în format GIS a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea”, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
114 16/05/2022 Aprobarea depunerii proiectului „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Vrancea și transpunerea în format GIS”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, apel de proiect PNRR/2022/C10 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
115 16/05/2022 Aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor pachete interactive electronice către unitățile de învățământ cu personalitate juridică din județul Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
116 24/05/2022 Aprobarea depunerii proiectului „Consolidare și restaurare Sala de lectură a Bibliotecii Județene Vrancea situata în județul Vrancea municipiul Focșani, strada Maior Gheorghe Sava nr. 4B”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
117 16/06/2022 Aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Muzeului Vrancei Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
118 16/06/2022 Aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
119 16/06/2022 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate
120 16/06/2022 Aprobarea organigramei, statului de funcţii și numărului de personal pentru Muzeul Vrancei Instituția Prefectului Județul Vrancea
Persoane fizice și/sau juridice interesate