Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 226 din 20 octombrie 2022 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204B, peste râul Râmnicu Sărat, comuna Tătăranu, km.19+250, L=121m.”

Hotărârea nr. 225 din 20 octombrie 2022 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Construire pistă pentru biciclete pe DJ 204D, Focșani – Biliești – Suraia”

Hotărârea nr. 224 din 20 octombrie 2022 privind „ Transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Telecomunicații Speciale pe o perioadă de 10 ani, a unei suprafețe de 20,60 mp, aflată în domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 223 din 20 octombrie 2022 privind „ Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a imobilului C33 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 50-52, în vederea desființării”

Hotărârea nr. 222 din 20 octombrie 2022 privind „ Retragerea dreptului de administrare al Spitalului Județean de Urgență “Sf. Pantelimon” Focșani asupra imobilului C33 situat în municipiul Focșani, strada Cuza - Vodă numărul 50-52”

Hotărârea nr. 221 din 20 octombrie 2022 privind „Stabilirea perioadei în care se va efectua activitatea de inventariere anuală a bunurilor care aparțin domeniului public și privat al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 220 din 20 octombrie 2022 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Tâmboești, revizuit, pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 219 din 4 octombrie 2022 privind "Aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea, pe anul 2022"

Hotărârea nr. 218 din 4 octombrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții “ Modernizare DJ 205 E Vidra- Vizantea Livezi - Câmpuri”

Hotărârea nr. 217 din 4 octombrie 2022 privind „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici potrivit Devizului General și a valorii obiectivului de investiții „CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Vodă nr. 8 Focșani”

Hotărârea nr. 216 din 4 octombrie 2022 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Consolidare și restaurare Sala de lectură a Bibliotecii Județene Vrancea situata în județul Vrancea municipiul Focșani, strada Maior Gheorghe Sava nr. 4B”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, apel PNRR/2022/C5/2/B.1/1”

Hotărârea nr. 215 din 20 septembrie 2022 privind "Aprobarea trecerii din domeniul public al Județului Vrancea în domeniul public al Municipiului Focșani, a unor terenuri în suprafața de 15000 mp"

Hotărârea nr. 214 din 20 septembrie 2022 privind "Solicitarea transmiterii unui imobil din administrarea Consiliului Local Vizantea-Livezi în administrarea Consiliului Județean Vrancea"

Hotărârea nr. 213 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Palatul Copiilor Focșani, în vederea organizării Concursului regional de aeromodele și rachetomodele “Cupa Vrancei 2022”

Hotărârea nr. 212 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2022”

Hotărârea nr. 211 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajări exterioare și sistematizare verticală la secția Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ,,Sf. Pantelimon"

Hotărârea nr. 210 din 20 septembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare si Dotarea Secției Ambulatoriu Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Sf. Pantelimon Focșani ”

Hotărârea nr. 209 din 20 septembrie 2022 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetica si lucrări conexe, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, B-dul Gării nr.13, municipiul Focșani, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 208 din 20 septembrie 2022 privind ,,Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții,, Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204D , peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km.24+400, judetul Vrancea ”

Hotărârea nr. 207 din 20 septembrie 2022 privind „Actualizarea devizului general si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare și reabilitare copii cu dizabilități, Corp C1, C2, C3, C4, str. Cuza Vodă, nr. 52, municipiul Focșani, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 206 din 20 septembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului si a zonei de siguranța aferente obiectivului de investiții „Continuare de lucrări pentru modernizare DJ 205D, Valea Sării – Năruja – Paltin – Spulber – Nereju – Brădăcești, km 0+000 – km 34+000, L= 34 km ”

Hotărârea nr. 205 din 20 septembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 N, peste pârâul Râmnic, comuna Nănești, km. 2+300, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 204 din 20 septembrie 2022 privind „Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, Municipiul Focșani, Județul Vrancea"

Hotărârea nr. 203 din 20 septembrie 2022 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Amenajări Exterioare și Sistematizare Verticala la Imobilul C6- Clădire Administrativă, Vânători ”

Hotărârea nr. 202 din 20 septembrie 2022 privind „Însușirea documentațiilor cadastrale și actualizarea elementelor de identificare ale imobilului teren, situat în Comuna Garoafa”