Hotărâri

Înapoi

Caută în Hotărâri

HOTĂRÂREA nr. 59 din 19 aprilie 2016 privind acceptarea donatiei având ca obiect terenul în suprafață de 287 mp situat in sat Cocosari, comuna Gura Calitei, judetul Vrancea si aprobarea includerii terenului in domeniul public al judetului Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 58 din 19 aprilie 2016 privind transmiterea din domeniul public al Judeţului Vrancea şi administrarea Consiliului Judeţean Vrancea în domeniul public al UAT Tulnici şi administrarea Consiliului Local Tulnici a imobilului ”Bloc P+2 - Centru de informare turistică” situat în comuna Tulnici

HOTĂRÂREA nr. 57 din 19 aprilie 2016 privind actualizarea bugetului şi modificarea Acordului de parteneriat în cadrul proiectului „Înfiinţarea Centrului de terapii recuperatorii pentru copii cu tulburări de dezvoltare”

HOTĂRÂREA nr. 56 din 19 aprilie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi modernizare birou de relaţii externe si dezvoltare regionala”

HOTĂRÂREA nr. 55 din 19 aprilie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, km 21+333, peste pârâul Ţipău, comuna Paltin, judeţul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 54 din 19 aprilie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare si modernizare D.J. 115, Gura Vaii – Fetesti – intersectie D.N. 2L, km 36+223 – km 39+900, com. Cimpuri, judetul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 53 din 19 aprilie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Recompartimentare şi extindere clădire Centru Păuneşti pentru schimbarea destinaţiei în Locuinţă Moderat Protejata, comuna Păuneşti, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 52 din 19 aprilie 2016 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici după încheierea contractelor de achiziţii publice pentru obiectivul de investiţie ,,Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 C, km 5+600, peste pârâul Dilgov, comuna Cotesti, judetul Vrancea’’

HOTĂRÂREA nr. 51 din 19 aprilie 2016 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Casa Sclavone, cod LMI VN-II-m-B-06406, datat secolul XIX, situat în municipiul Focşani, str. Cernei nr. 12, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Georgescu Florin Dumitru

HOTĂRÂREA nr. 50 din 19 aprilie 2016 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Casa Cureţeanu, cod LMI VN-II-m-B-06535, datat secolul XIX, situat în Odobeşti, str. Smîrdan nr. 87, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnilor Gonţescu Bogdan, Ştirbu Gheorghe şi doamnelor Popescu Mariana Adelina Gabriela, Stoica Michaela Elena

HOTĂRÂREA nr. 49 din 19 aprilie 2016 privind neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric denumit Casă, cod LMI VN-II-m-B-06409, datat la începutul secolului XX, situat în municipiul Focşani, str. Cernei nr. 35, judeţul Vrancea, aflat în proprietatea domnului Cios Tiberiu şi a doamnei Cios Mirela Adina

HOTARÂREA nr. 48 din 19 aprilie 2016 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vrancea, a construcţiei Pod beton armat” situată pe drumul DJ 205 E, peste râul Vizăuţi, km 55+593, comuna Vizantea Livezi, sat Vizantea Răzăşească, în domeniul privat al judeţului Vrancea, în vederea demolării

HOTĂRÂREA nr. 47 din 19 aprilie 2016 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al Camerei Agricole Judeţene Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 46 din 19 aprilie 2016 privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 45 din 29 martie 2016 privind desemnarea delegatului Consiliului Judeţean Vrancea, în calitate de membru, în componenţa Comisiei de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea

HOTĂRÂREA nr. 44 din 29 martie 2016 privind aprobarea Acordului de utilizare a drumului judeţean DJ 241A pentru realizarea investiţiei “Construcţia reţelei publice de apă şi apă uzată în satele Feldioara şi Covrag, comuna Tănăsoaia, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 43 din 29 martie 2016 privind aprobarea Acordului de utilizare a zonei drumurilor judeţene DJ 205 J şi DJ 205 H pentru realizarea investiţiei “Înfiinţare reţele de canalizare în sistem gravitaţional în comuna Moviliţa, judeţul Vrancea”

HOTĂRÂREA nr. 42 din 29 martie 2016 privind aprobarea Acordului de utilizare a zonei drumului judeţean DJ 202F pentru realizarea investiţiei “Înfiinţare reţele de canalizare şi staţie epurare, comuna Ciorăşti, judeţul Vrancea”

HOTARÂREA nr. 41 din 29 martie 2016 privind trecerea din domeniul public al Judeţului Vrancea a construcţiei ”Pod beton armat” situată pe drumul DJ 203 H, peste râul Râmnicu Sărat, km 27+700, comuna Dumitreşti, în domeniul privat al judeţului Vrancea, în vederea demolării şi valorificării deşeurilor rezultate

HOTĂRÂREA nr. 40 din 29 martie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 125/24.11.2015, cu privire la aprobarea acordului de parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna" Focşani in vederea promovării şi implementării activităţilor PLUS în cadrul proiectului „CRESC în Vrancea! – Copiii remigraţi in Vrancea- educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!” şi prelungirea duratei de implementare a proiectului până la 30 octombrie 2016

HOTĂRÂREA nr. 39 din 29 martie 2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 124/24.11.2015, cu privire la aprobarea cheltuielilor legate de proiectul „CRESC în Vrancea!-Copiii remigraţi în Vrancea- educaţi, sprijiniţi, consiliaţi!”

HOTĂRÂREA nr. 38 din 29 martie 2016 privind aprobarea transmiterii spatiului în suprafaţa de 15 mp, situat la parterul sediului Consiliului Judeţean Vrancea din Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, mun. Focsani, jud. Vrancea, din domeniul public al Judetului Vrancea si administrarea Consiliului Judetean Vrancea, în folosinţă gratuita a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Vrancea Curata’’, cu destinatia de sediu, in vederea desfasurarii activitatii

HOTĂRÂREA nr. 37 din 29 martie 2016 privind modificarea Programului judeţean de transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2014–2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judetean Vrancea nr. 105 din 11 octombrie 2013

HOTĂRÂREA NR. 36 din 29 martie 2016 privind aprobarea Actului adiţional la Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Vrancea - Consiliul Local Fitioneşti şi Asociaţia Strop de Speranţă

HOTĂRÂREA nr. 35 din 29 martie 2016 privind transformarea unor posturi din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea