Hotărârile autorității deliberative

Înapoi

Caută în Hotărâri

Hotărârea nr. 111/07.06.2023 privind „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică și Studiul geotehnic, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I., Studii de specialitate - Studiu topo, studiu hidrologic, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D, Proiect pentru organizarea execuției lucrărilor - P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste pârâul Năruja, comuna Nistoreşti, km.3+994, L=68m.”, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 110/07.06.2023 privind „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică și Studiul geotehnic, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I., Studii de specialitate - Studiu topo, studiu hidrologic, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare - P.A.D, Proiect pentru organizarea execuției lucrărilor - P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, comuna Suraia, km. 7 + 155, L=125,40 m”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 109/07.06.2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică și Studiul geotehnic, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții D.A.L.I., Studii de specialitate - Studiu topo, studiu hidrologic, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., Proiect pentru organizarea execuției lucrărilor - P.O.E., Proiect tehnic de execuție - P.T.E şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Pod din beton armat pe DJ 205E, peste râul Șușița, comuna Câmpuri, km. 64 + 950, L=144 m”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 108/07.06.2023 privind „ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II” județul Vrancea, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”

Hotărârea nr. 107/07.06.2023 privind „Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean DJ 205H dintre localitățile Domnești Târg - Domnești Sat - Pufești- Ciorani – Călimănești – Pădureni - E85(DN2), județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului”

Hotărârea nr. 106/07.06.2023 privind „Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 205P, sector km 25+385 – km 26+103, cartier Mândrești, municipiul Focșani, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 105/07.06.2023 privind “Actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Vrancea pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 104/07.06.2023 privind „Aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS” (achiziții echipamente)”

Hotărârea nr. 103/07.06.2023 privind „Aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, în cadrul proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS” (digitalizare documente)”

Hotărârea nr. 102/07.06.2023 privind „ Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Năruja, comuna Năruja, km. 7+800”, Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 101/07.06.2023 privind „ Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Ciorăști pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 100/07.06.2023 privind „ Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Boghești pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 99/07.06.2023 privind „Desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vrancea în rețeaua europeană a aleșilor locali din cadrul programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”

Hotararea nr. 98 din 23 mai 2023 privind elaborarea documentației necesare pentru proiectul " Verde la educație microbuze electrice pentru elevi” în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componența 15 — Educație

Hotararea nr. 97 din 23 mai 2023 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vrancea

Hotărârea nr. 96 din 4 mai 2023 privind „Încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă acordate de Consiliul Județean Vrancea în cadrul Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al județului Vrancea, pe anul 2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005”

Hotărârea nr. 95 din 27 aprilie 2023 privind “Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Consiliul Județean Vrancea și Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea”

Hotărârea nr. 94 din 27 aprilie 2023 privind „Aprobarea acordului de asociere între județul Vrancea prin Consiliul Județean Vrancea și Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, încheiat pentru Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții “Drum de legătură între DN 25 și DX Brăila - Focșani“

Hotărârea nr. 93 din 27 aprilie 2023 privind „Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase aferentă unui număr de 153 arbori cu un volum brut de 161,19 m.c.”

Hotărârea nr. 92 din 27 aprilie 2023 privind „Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 153 arbori cu un volum brut de 161,19 m.c.”

Hotărârea nr. 91 din 27 aprilie 2023 privind „Transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a Corpului 1, aferent imobilului Sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 90 din 27 aprilie 2023 privind „Actualizarea valorii de inventar a imobilului Sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 89 din 27 aprilie 2023 privind „Solicitarea transmiterii terenului în suprafață de 1797 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 50830 Spulber, T150, P10019, din domeniul public al comunei Spulber în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 88 din 27 aprilie 2023 privind „Transmiterea solicitării de trecere a imobilului Palat Administrativ corp B cu terenul aferent, din domeniul public al statului în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 87 din 27 aprilie 2023 privind „Aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor”