Institutii Subordonate

Înapoi
imagine de fundal

Biblioteca Județeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea

PREZENTARE GENERALĂ:


Primele împrumuturi publice de carte au fost atestate în oraşul Focşani în anul 1881.

Biblioteca Judeţeană Vrancea a fost înfiinţată ca instituţie publică în anul 1912, continuând să funcţioneze, până astăzi, cu întreruperi doar în timpul celor două Războaie mondiale şi al mutărilor succesive în localuri inadecvate.

După anul 1950 biblioteca publică a oraşului Focşani a funcţionat în sediul Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia” şi în sediul de pe Str. N. Titulescu Nr. 12.

Din anul 1973 a avut local propriu, în imobilul din Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 12, pe care l-a extins, în anul 1993, ca urmare a creşterii colecţiilor şi a numărului de utilizatori într-un alt imobil situat pe aceeaşi stradă, la Nr. 13.

Din anul 1982 ea poartă numele scriitorului, publicistului şi diplomatului român Duiliu Zamfirescu (1858-1922), născut în aceste locuri.

Din anul 1990, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a aderat la Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice din România în cadrul căreia s-a remarcat ca fiind cea mai buna filială în anii 2000 şi 2011, primind și alte premii pentru activitatea desfășurată de membrii Filialei ANBPR Vrancea.

Biblioteca Judeţeană Vrancea a beneficiat, cu sprijinul Consiliului Judeţean Vrancea, de două proiecte de consolidare, reabilitare şi modernizare, cu finanţare externă:

2004-2007 – Secţia pentru Copii şi Tineret

2006-2012 – Sediul Central Corp B din Str. Mihail Kogălniceanu Nr. 13.

MISIUNEA Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea este de a facilita accesul liber și gratuit, nediscriminatoriu la drepturile culturale fundamentale, servind ca centru comunitar și multicultural care susține activ informarea, cercetarea, educația și recreerea locuitorilor din Focșani și din județul Vrancea și care contribuie activ la îmbunătățirea calității vieții vrâncenilor prin oferta ei inovatoare și programul integrat de servicii cu caracter public, pentru o populație educată, sănătoasă și fericită.

VALORILE Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea: respect, profesionalism, toleranță, transparență, participare, parteneriat, performanță.

ISTORIE RECENTĂ:

Statut: Instituţie publică de rang judeţean

For tutelar: Consiliul Judeţean Vrancea

Forma juridică: Persoană juridică; instituţie non profit

Activităţi specifice: Achiziţionează, prelucrează, conservă, tezaurizează, pune în circulaţie pentru lectură cărţi, periodice, documente multi-media ş.a.

Fond actual: 217.531 documente-caracter enciclopedic (din care 1100 doc. electronice)

Nr. Utilizatori (2013-2017): 10.727

Număr şi categorii de personal: 36 de angajaţi din care 28 reprezintă personal de specialitate

Programul pentru utilizatori este de:

8.30 – 20.00 – pentru împrumutul la domiciliu copii şi adulţi

8.30 – 19.00 – pentru împrumutul la sală şi acces multimedia

8.30 – 16.00 – pentru Filiala Sud

Înscrierea la Bibliotecă: Înscrierea se face pe baza actului de identitate, iar pentru copii pe baza actului de identitate al unuia dintre părinţi sau al tutorelui legal. Permisul de intrare la bibliotecă se eliberează gratuit și este valabil la toate secțiile Bibliotecii Județene Vrancea și la Filiala Sud.

BIBLIOTECA ȘI SECȚIILE SALE FUNCȚIONEAZĂ ÎN PATRU SEDII:

1. SEDIUL din Str. M. Kogălniceanu nr. 13 Tel.: 0237/214562

Secţia împrumut la domiciliu adulți „Virgil Huzum”

Sala de lectură periodice “Leon Kalustian”

Fond de carte veche

2. SEDIUL din Str. N. Titulescu nr. 12 Tel.: 0237/626646

Secția pentru copii și tineret ”Oana-Diana Renea

Miniludotecă

Sală multimedia, acces gratuit INTERNET

Ecobiblioteca-lectură şi activităţi în aer liber

3. SEDIUL  din Str. Maior Sava, Nr. 4, Tel/Fax: 0237/231161

Sala de lectură adulţi “Ion Diaconu”

Centrul de limbi străine

Centrul de formare

Sala internet

Serviciul dezvoltarea, evidența și prelucrarea colecțiilor. Informatizare

Serviciul financiar-contabiliate. Resurse umane. Administrativ.

4. SEDIUL din Str. Revoluţiei nr. 13, Bl. C4, ap. 3, Tel: 0237/220068

Filiala Sud

Acces gratuit la INTERNET

5. În parteneriat cu Biblioteca Municipală ”B.P.Hasdeu” Chișinău s-a deschis FILIALA COMUNĂ “Ştefan cel Mare” Chișinău – Republica Moldova, din anul 2014

PROGRAME ȘI PROIECTE DERULATE:

Târgul de carte;

Programul Biblioteca dăruieşte;

Donaţii de carte la nivel local, naţional şi internaţional;

Cursuri de formare profesională;

Programe de voluntariat;

Editarea de lucrări de specialitate;

Programul Biblionet în Judeţul Vrancea – 43 de Centre de internet gratuit pentru public şi activităţi de formare a bibliotecarilor;

Programul Biblioteca de vacanță;

Bibliovacanța – Cluburi de vacanță pentru copii și adolescenți;

Teen@ge: iluzii și realități;

Bibliopovestașii;

Al treilea spațiu al cetățeniei active;

Proiecte şi activităţi dedicate CENTENARULUI participării ROMÂNIEI la Primul Război Mondial.

SERVICII OFERITE:

Împrumutul de cărţi şi publicaţii seriale la domiciliu şi la sala de lectură;

Acces la Internet în Sălile multimedia;

Acces online la catalogul bibliotecii  HYPERLINK “http://www.bjvrancea.ro/” www.bjvrancea.ro;

Împrumutul de cărți în format audio –Daisy –  pentru publicul cu deficiențe de vedere;

Împrumut interbibliotecar;

Prelungiri și rezervări telefonice a documentelor de bibliotecă;

Sugestii de achiziţie şi comunicare cu utilizatorul prin serviciul online HYPERLINK “mailto:cititori@bjvrancea.ro” cititori@bjvrancea.ro;

Îndrumări de specialitate la raftul cu acces liber și pentru cercetarea și consultarea cataloagelor sau a bazelor de date;

Informații juridice din baza de date LEX Navigator;

Cursuri gratuite pe teme de interes pentru public;

Servicii de cercetare şi bibliografice – Localia. Personalia;

Acces, conform regulamentelor, la colecţiile de carte veche;

Animație culturală destinată publicului vrâncean;

Copii xerox, scanare, tehnoredactare, inscripțiopnare CD, listare.

Programul de funcționare al BIBLIOTECII „DUILIU ZAMFIRESCU” VRANCEA cu publicul este de luni până vineri:

  • Secția Împrumut la domiciliu adulți. Periodice. Legislație. Carte veche: 8.30 – 20.00.
  • Sala de lectură adulți. Internet. Centrul de limbi străine: 8.30 – 19.00.
  • Secția pentru Copii și Tineret: 8.30 – 20.00.
  • Filiala Sud: luni, miercuri, vineri – 8.30 – 16.00, marți, joi – 11.00 – 19.00.

NOTĂ:

  1. Programul bibliotecii se adaptează după orarul de vară sau de iarnă. Pentru perioada de iarnă, programul Secției de Împrumut la domiciliu adulți și al Secției de Copii și Tineret este 8.30 – 19.00.
  2. Modificările la orarul stabilit şi afişat la secţii vor fi stabilite de conducerea instituţiei şi vor fi aduse la cunoştinţă publică, prin afişaj.

Organigrama

Statul de funcții

Regulament de organizare si functionare


  2021  ›

Hotărârea nr. 79 din 16 aprilie 2021 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea


  2022  ›

Planul de activități propuse spre organizare în anul 2022

Anuarul activităților cultural-educative desfășurate în anul 2022

Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „DUILIU ZAMFIRESCU” Vrancea, 2022 (word)


  2023  ›

Raportul de activitate al Bibliotecii Județene „DUILIU ZAMFIRESCU” Vrancea, 2023 (forma editabilă – word)