Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Consolidare și restaurare Secția de Științe ale Naturii și Acvariu – Casa Tatovici

Data:  decembrie 2023

Comunicat de presă

Finalizarea proiectului „Consolidare și restaurare Secția de Științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Consolidare și restaurare Secția de Științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici”, COD SMIS 2014+: 117367, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1: ”Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural”.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici, în vederea valorificării patrimoniului cultural local și a identității culturale și redarea acestuia către publicul vizitator.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici;
  • Dotarea corespunzătoare a monumentului consolidat și restaurat – secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici;
  • Includerea obiectivului consolidat și restaurat în circuitul turistic;
  • Digitizarea proiectului ca urmare a punerii în valoare a monumentului istoric consolidat și reabilitat;
  • Promovarea proiectului și a monumentului istoric consolidat și reabilitat.

Rezultatele proiectului:

  • Consolidarea și reabilitarea clădirii de patrimoniu și redarea ei în circuitul turistic precum și creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de potențialii vizitatori care vor beneficia de serviciile oferite de Casa Tatovici. Grupul țintă este format din persoane fizice de orice vârstă și persoane juridice, din municipiul Focșani, dar și din județul Vrancea.

Perioada de implementare a proiectului este de la 04.09.2017 până la 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 11 589 292,38 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11 516 821,38 lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 11 286 484,95 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 9 789 298,17 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1 497 186,78 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 230 336,43 lei. Contribuția solicitantului la valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 72 471,00 lei.

 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România.

Telefon: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Doamna Oanele Luminița – Manager de proiect

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 


UAT Județul Vrancea a depus proiectul CONSOLIDARE ȘI RESTAURARE SECȚIA DE ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI ACVARIU – CASA TATOVICI în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5: ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1: ”Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural”. Contractul de finanţare a fost încheiat în data de 04.09.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici, în vederea valorificării patrimoniului cultural local și a identității culturale și redarea acestuia către publicul vizitator.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici;
Dotarea corespunzătoare a monumentului consolidat și restaurat – secția de științe ale naturii și acvariu – Casa Tatovici;
Includerea obiectivului consolidat și restaurat în circuitul turistic;
Digitizarea proiectului ca urmare a punerii în valoare a monumentului istoric consolidat și reabilitat;
Promovarea proiectului și a monumentului istoric consolidat și reabilitat.

Rezultatele proiectului
Consolidarea și reabilitarea clădirii de patrimoniu și redarea ei în circuitul turistic precum și creșterea cu 72,34% a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de potențialii vizitatori care vor beneficia de serviciile oferite de CASA TATOVICI. Grupul țintă este format din persoane fizice de orice vârstă și persoane juridice, din municipiul Focșani, dar și din județul Vrancea.

Durata proiectului : 04.09.2017 – 31.12.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 11 589 292,38 lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11 516 821,38 lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 11 286 484,95 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 9 789 298,17 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1 497 186,78 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 230 336,43 lei. Contribuția solicitantului la valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 72 471,00 lei.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România.
Telefon: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro
Persoana de contact: Doamna Oanele Luminița – Manager de proiect