Proiect Implementat

Înapoi
imagine de fundal

Consolidare, restaurare și punere în valoare Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean Cod LMI VN-II-m-A-06417

    https://tribunalul-vechi.cjvrancea.ro/

Comunicat de presă din 29 noiembrie 2023 privind Finalizarea proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE MUZEUL VRANCEI CLADIREA TRIBUNALUL JUDETEAN  COD LMI VN-II-m-A-06417

UAT Județul Vrancea a finalizat proiectul CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE MUZEUL VRANCEI CLADIREA TRIBUNALUL JUDETEAN COD LMI VN-II-m-A-06417 – SMIS 117374, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1: „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Contractul de finanțare a fost încheiat în data de 04.09.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Tribunalul Județean Vrancea, în vederea valorificării patrimoniului cultural local și a identității culturale prin transformarea acestui imobil în Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean și redarea acesteia către publicul vizitator.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

◊ Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Tribunalul Județean Vrancea;

◊ Dotarea corespunzătoare a monumentului consolidat și restaurat în vederea transformării acestuia în Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean;

◊ Includerea patrimoniului consolidat și restaurat în circuitul turistic;

◊ Digitizarea proiectului ca urmare a punerii în valoare a monumentului istoric consolidat și reabilitat;

◊ Promovarea proiectului și a monumentului istoric consolidat și reabilitat.

Rezultatele proiectului:

◊ Consolidarea și reabilitarea clădirii de patrimoniu și redarea ei în circuitul turistic precum și creșterea cu 100% a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin.

◊ Grupul țintă al proiectului este reprezentat de potențialii vizitatori care vor beneficia de serviciile oferite de Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean. Grupul țintă este format din persoane fizice de orice vârstă, persoane juridice, atât din județul Vrancea cât și din alte zone ale țării care vor fi interesați de serviciile oferite de muzeu.

Durata proiectului este de 87 luni începând cu 04.09.2017.

Valoarea totală a proiectului este de 34 814 018,21 lei lei, (din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 21 363 316,92 lei), asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 20 936 050,58 lei lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 18 158 819,38 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2 777 231,20 lei), iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de de 427 266,34 lei. Contribuția solicitantului la valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă acesteia este de 13 450 701,29 lei.

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România. Telefon: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro

Persoana de contact: Domnul Iordache Romeo – Manager de proiect