Proiect în curs de implementare

Înapoi
imagine de fundal

Consolidare, Restaurare si punere in valoare Muzeul Vrancei Cladirea Tribunalului Judetean Cod LMI VN-II-m-A-06417

UAT Județul Vrancea implementează proiectul CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE MUZEUL VRANCEI CLADIREA TRIBUNALUL JUDETEAN COD LMI VN-II-m-A-06417 în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1: „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”. Contractul de finanţare a fost încheiat în data de 04.09.2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, în calitate de beneficiar.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Tribunalul Județean Vrancea, în vederea valorificarii patrimoniului cultural local și a identității culturale prin transformarea acestui imobil în Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean și redarea acesteia către publicul vizitator.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Tribunalul Județean Vrancea;
Dotarea corespunzătoare a monumentului consolidat și restaurat în vederea transformării acestuia în Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean;
Includerea patrimoniului consolidat și restaurat în circuitul turistic;
Digitizarea proiectului ca urmare a punerii în valoare a monumentului istoric consolidat și reabilitat;
Promovarea proiectului și a monumentului istoric consolidat și reabilitat.

Rezultatele proiectului
Consolidarea și reabilitarea clădirii de patrimoniu și redarea ei în circuitul turistic precum și creșterea cu 100% a numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural care beneficiază de sprijin.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de potențialii vizitatori care vor beneficia de serviciile oferite de Muzeul Vrancei – Clădirea Tribunalului Județean. Grupul țintă este format din persoane fizice de orice vârstă, persoane juridice, atât din județul Vrancea cât și din alte zone ale țării care vor fi interesați de serviciile oferite de muzeu.

Durata proiectului – octombrie 2023.

Valoarea totală a proiectului este de 30 361 098,38 lei, in care asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 20 936 050,58 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 18 158 819,38 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 2 777 231,20 lei), iar contribuția proprie în proiect a Consiliului Județean Vrancea este de 9 425 047,81 lei (din care cheltuieli neeligibile în cuantum de 8 997 781,74 lei și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 427 266,34  lei).

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea, având sediul în str. Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1, loc. Focşani, jud. Vrancea, cod poștal: 620098, România.
Telefon: 0237.213.057 E- mail: contact@cjvrancea.ro