Oportunitati

Înapoi
imagine de fundal

Informare – programul Regiunea Dunăre 2021-2027 a fost aprobat de Comisia Europeană

Comisia Europeană a aprobat recent Programul “Regiunea Dunăre” 2021-2027. Noul program de cooperare transnațională pentru regiunea Dunării este unul dintre cele mai mari programe Interreg din această perioadă de programare după numărul de țări participante.

Programul are ca scop sprijinirea dezvoltării și implementării proiectelor de cooperare care contribuie la dezvoltarea unei regiuni a Dunării mai inovatoare, mai sustenabile și mai sociale, precum și îmbunătățirea guvernanței regionale pentru a face față provocărilor comune. 

La programul participă 9 țări ale UE – Austria, Germania (2 regiuni: Baden-Württemberg și Bayern), Cehia, Slovacia, Slovenia, Croația, Ungaria, România și Bulgaria – și 5 țări non-UE (Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Moldova, Serbia și Ucraina). 

Noile finanțări din Program vor sprijini proiecte într-unul din cele patru noi domenii prioritare desemnate pentru actuala perioadă de finanţare. Prima prioritate se concentrează pe îmbunătățirea inovației și a transferului de tehnologie, pe dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, tranziția industrială și antreprenoriat. Cea de-a doua prioritate are în vedere acțiuni care promovează energia regenerabilă, adaptarea la schimbările climatice și gestionarea dezastrelor, îmbunătățirea calității apei și a sedimentelor și protejarea și conservarea biodiversității în coridoarele ecologice și eco-regiuni. A treia prioritate, o regiune a Dunării mai socială, va aborda piața muncii, educația și formarea şi sprijinul în ceea ce privește accesibilitatea, incluziunea și eficacitatea acestora, precum și explorarea unei abordări mai sectoriale a dezvoltării socio-economice prin patrimoniu și cultură. În cele din urmă, programul va finanţa o mai bună guvernanță regională pentru a face faţă provocărilor teritoriale majore, cum ar fi transformarea demografică şi își propune să sprijine soluții ce oferă servicii publice mai bune și digitalizare.

Bugetul total al programului este de 266 milioane de euro (contribuţie FEDR şi ţările participante).

Solicitanții unei finanțări a programului trebuie să includă în proiect parteneri din cel puțin trei țări eligibile, aceştia putând fi autorităţi publice naționale, regionale sau locale, universități, institute de cercetare, companii private și organizații neguvernamentale.

Pagina oficială a programului este accesibilă la adresa: https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7999

 

Sursa: UNCJR

PROCES VERBAL DE LICITAȚIE

PROCES VERBAL DE LICITAȚIE

Încheiat astăzi 31.05.2023, la sediul Consiliului Județean Vrancea, str. Dimitrie Cantemir nr.1-3, Focșani cu ocazia desfășurării ședinței publice de licitație, cu preselecție, cu strigare, privind valorificarea masei lemnoase situată pe raza comunei Soveja, pe amplasamentul terenului identificat în cartea funciară nr. 51737 Soveja, aferentă unui număr de 153 arbori cu …
Citește mai mult
Ședința ordinară a Consiliului Judeţean Vrancea în data de 7 iunie 2023, ora 10.00

Ședința ordinară a Consiliului Judeţean Vrancea în data de 7 iunie 2023, ora 10.00

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Vrancea din data de  7 iunie 2023, ora 10.00
Citește mai mult
ANUNŢ PUBLIC asupra definitivării Raportului de mediu „Construire parc industrial Vrancea ”

ANUNŢ PUBLIC asupra definitivării Raportului de mediu „Construire parc industrial Vrancea ”

,,UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL VRANCEA, titular al PUZ – „Construire parc industrial Vrancea ”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Garoafa, T57, P 231, CF 57188, 57190, judeţul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra definitivării Raportului de mediu şi organizarea dezbaterii publice a acestuia în data de 18.07.2023 la ora …
Citește mai mult