Hotărârea nr. 252/28.11.2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții CONSOLIDAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA IMOBILULUI ,,Casa Duiliu Zamfirescu” Com. Vîrteșcoiu, Județul Vrancea Cod LMI VN-II-B-21191”