Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 156 din 21 iulie 2021 privind „Modificarea contractelor de concesiune incheiate cu medicii stomatologi si tehnicienii de tehnică dentară, din imobilul Policlinica Stomatologică din municipiul Focșani, strada Vămii nr. 3, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 155 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea documentației de atribuire, a criteriilor de atribuire și a factorilor de evaluare, pentru traseul: 079 (Panciu – Țifești – Sârbi)”

Hotărârea nr. 154 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Peisagistică a Parcului Memoriei Naționale «Stejarii României – 100 de ani de istorie și demnitate» RoMândria, localitatea Mărășești, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 153 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii “Amenajarea zonei de agrement și îmbunătățirea infrastructurii de acces în Stațiunea Soveja”

Hotărârea nr. 152 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea Notei conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiţii Construire rețele pentru asigurarea utilităților publice pentru obiectivul de investiții Locuinţe de serviciu - str. Calea Munteniei nr. 57, Municipiul Focșani, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 151 din 21 iulie 2021 privind „Participarea Consiliului Judetean Vrancea la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024”, in vederea achiziționării unui autovehicul nou"

Hotărârea nr. 150 din 21 iulie 2021 privind „Trecerea autospecializatei marca ARO, tip 338 TC, cu numărul de înmatriculare VN 04 BEZ, din domeniul public al județului Vrancea în domeniul privat al Judeţului Vrancea, în vederea casării”

Hotărârea nr. 149 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea retragerii dreptului de administrare Consiliului Local Vizantea Livezi asupra autospecializatei marca ARO, tip 338 TC, cu numărul de înmatriculare VN 04 BEZ, aflat în domeniul public al Judeţului Vrancea”

Hotărârea nr. 148 din 21 iulie 2021 privind „Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentelor şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Refacere pod din beton armat pe D.J. 205D peste paraul Zabala, localitatea-satul Prahuda, comuna Paltin, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 147 din 21 iulie 2021 privind „Transmiterea din domeniul public al UAT Judetul Vrancea in domeniul public al UAT Comuna Naruja a imobilului “Spital Naruja”

Hotărârea nr. 146 din 21 iulie 2021 privind “Trecerea din domeniul privat al judetului Vrancea in domeniul public al judetului Vrancea a imobilului “Spital Naruja”

Hotărârea nr. 145 din 21 iulie 2021 privind Trecerea din domeniul public al Județului Vrancea, în domeniul privat al Județului Vrancea, în vederea radierii, a corpurilor C2 și C3 aferente imobilului Biblioteca Județeană ,,Duiliu Zamfirescu,, identificate în Cartea Funciară nr. 63065, T91, P 5196 UAT Focşani, însușirea documentațiilor cadastrale și actualizarea elementelor de identificare ale acestuia

Hotărârea nr. 144 din 21 iulie 2021 privind “Transmiterea imobilului teren situat în sat Ciușlea, Comuna Garoafa, T18, P736, în suprafață de 1071 mp, din domeniul public al UAT Județul Vrancea în domeniul public al UAT Comuna Garoafa”

Hotărârea nr. 143 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de solutii informatice integrate – registru agricol – la nivelul județului Vrancea, zona Centru, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunelor Garoafa, Gura Caliţei, Reghiu, Jariştea, Cârligele, Poiana Cristei, Tâmboeşti, Boloteşti, Vârteşcoiu, Suraia, Odobeşti, Broşteni, Vânători, Dumitreşti, Mera”

Hotărârea nr. 142 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de solutii informatice integrate – registru agricol – la nivelul judetului Vrancea, zona Nord-Vest, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunelor Bârsești, Negrilești, Tulnici, Câmpuri, Soveja, Vizantea –Livezi, Nistorești, Păulești, Nereju, Spulber, Năruja, Vidra, Platin, Valea Sarii”

Hotărârea nr. 141 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea transmiterii fără plată a bunurilor achiziționate prin proiectul Implementarea de soluții e-guvernare în zona de sud a județului Vrancea, fără plată, din patrimoniul privat al Județului Vrancea în patrimoniul privat al comunelor Cotești, Dumbrăveni, Golești, Gologanu, Gugești, Răstoaca, Milcovul, Nănești, Obrejița, Popești, Slobozia Ciorăști, Tătăranu, Urechești, Vulturu, Măicănești”

Hotărârea nr. 140 din 21 iulie 2021 privind „Aprobarea modificării statului de funcții și numărului de personal si a organigramei, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea”

Hotărârea nr. 139 din 21 iulie 2021 privind „Transformarea unor posturi din Statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea”

Hotărârea nr. 138 din 21 iulie 2021 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 137 din 21 iulie 2021 privind “Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni”

Hotărârea nr. 136 din 21 iulie 2021 privind "Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Elena Doamna” Focşani”

Hotărârea nr. 135 din 21 iulie 2021 privind “Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea”

Hotărârea nr. 134 din 8 iulie 2021 privind actualizarea Acordului de parteneriat încheiat între UAT Județul Vrancea și Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului în vederea depunerii proiectului Dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Vrancea cu echipamente de protecție în contextul generat de pandemia COVID-19 în vederea finanțării acestuia din fondurile alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Hotărârea nr. 133 din 8 iulie 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Vrancea pentru perioada 2021-2027 elaborată în cadrul proiectului “Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 132 din 25 iunie 2021 privind „ Aprobarea rectificarii bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Judetul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2021”

[gtranslate]