Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 80 din 16 aprilie 2021 privind atestarea apartenenței la Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vrancea a unor imobile

Hotărârea nr. 79 din 16 aprilie 2021 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Hotărârea nr. 78 din 16 aprilie 2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și numărului de personal pentru Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Hotărârea nr. 77 din 16 aprilie 2021 privind transformarea unui post vacant din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea

HOTĂRÂREA nr. 76 din 02 aprilie 2021 privind aprobarea demarării încheierii unui Acord de parteneriat între Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, Județul Prahova, prin Consiliul Județean Prahova, Județul Vrancea, prin Consiliul Județean Vrancea și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ȚINUTUL BUZĂULUI” pentru realizarea unor Investiții Teritoriale Integrate (ITI)

Hotărârea nr. 75 din 29 martie 2021, privind "Darea în folosință gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Vrancea a unor spații din incinta Policlinicii Stomatologice, situat in Focșani, str. Vămii, nr. 1, aflat în domeniul privat al Județului Vrancea"

Hotărârea nr. 74 din 29 martie 2021, privind "Încheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu Asociația Euro<26"

Hotărârea nr. 73 din 29 martie 2021, privind „Solicitarea transmiterii imobilului teren, în suprafață de 474574 mp, situat în comuna Garoafa, T57, P231, județul Vrancea din domeniul public al comunei Garoafa în domeniul public al județului Vrancea, pentru realizarea unui parc industrial”

Hotărârea nr. 72 din 29 martie 2021, privind „Retragerea dreptului de administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea a suprafeței de 177,53 mp din imobilul Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Elena Doamna" - C6 pe durata derularii proiectului “Reabilitare energetică şi lucrări conexe corpurile C5, C6 si C7” - Str. Cuza Vodă nr. 56, Focsani, jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 71 din 29 martie 2021, privind "Retragerea dreptului de folosință gratuită Serviciului de Probațiune Vrancea, a suprafeței de 61,15 mp din imobilul situat în Municipiul Focșani, Str. Bucegi nr 21 bloc A II aflat în domeniul privat al Județului Vrancea și transmiterea în folosință gratuită Serviciului de Probațiune Vrancea, pe o perioadă de 10 ani, a suprafeței de 79,14 mp, din cadrul aceluiași imobil”

Hotărârea nr. 70 din 29 martie 2021, privind „Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 108,54 mp cu destinaţia de sediu birou parlamentar, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către doamna deputat Stoica Elena”

Hotărârea nr. 69 din 29 martie 2021, privind „Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 111,30 mp cu destinaţia de sediu birou parlamentar, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către domnul deputat Halici Nicușor”

Hotărârea nr. 68 din 29 martie 2021, privind „Aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafață de 105,53 mp cu destinaţia de sediu partid politic, situat în Municipiul Focșani, str. Republicii, nr. 13, către Partidul Social Democrat – Filiala Vrancea”

Hotărârea nr. 67 din 29 martie 2021, privind „Încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociația Dendrologilor Privați în vederea pregătirii și depunerii de proiecte pentru îmbunătățirea mediului înconjurător"

Hotărârea nr. 66 din 29 martie 2021, privind „Încheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu Uniunea Națională a Patronatului Român”

Hotărârea nr. 65 din 29 martie 2021, privind „Încheierea unui Parteneriat pentru dezvoltare locală cu REDI - Roma Entrepreneurship Development Initiative”

Horărârea nr. 64 din 23 martie 2021 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din Judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2021, precum şi sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2022 - 2024

Hotărârea nr. 63 din 15 februarie 2021, privind "Aprobarea documentatiei la Faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Spitalul Judetean de Urgenta Focsani-judetul Vrancea"

Hotărârea nr. 62 din 15 martie 2021 privind "Aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "Retea inteligenta de iluminat public a drumurilor judetene" - Judetul Vrancea"

Hotărârea nr. 61 din 15 martie 2021, privind „Transmiterea în folosință gratuită către Universitatea din București, pe o perioada de 10 ani, a unei suprafețe construite de 1205,76 mp și a unei suprafețe de teren de 1288,5 mp din imobilul Sediul Consiliul Judeţean - Prefectura Putna, aflat în domeniul public al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 71”

Hotărârea nr. 60 din 15 martie 2021, privind „Transmiterea în folosință gratuită către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe o perioada de 10 ani, a suprafetei construite de 1130,23 mp și a unei suprafețe de teren de 1288,5 mp din imobilul Sediul Consiliul Judeţean - Prefectura Putna, aflat în domeniul public al județului Vrancea, situat în Municipiul Focșani, strada Republicii nr. 71”

Hotărârea nr. 59 din 15 martie 2021, privind „Actualizarea indicatorilor tehnico-economici după elaborarea documentatiei tehnico-economice la faza de Proiect tehnic de executie si inceperea efectiva a lucrarilor de consolidare pentru obiectivul de investitie "CONSOLIDARE, RESTAURAREA SI PUNERE IN VALOARE - MUZEUL VRANCEI" - CLADIREA "TRIBUNALUL JUDETEAN cod LMI VN-II-m-A-06417" Str. Cuza Voda nr. 8, Focșani”

Hotărârea nr. 58 din 15 martie 2021, privind „Aprobarea valorii actualizate a proiectului Consolidare, restaurare şi punere în valoare - Muzeul Vrancei – clădirea Tribunalului Judeţean cod LMI VN -II-m – A-06417 şi a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 57 din 15 martie 2021, privind „Aprobarea documentației tehnico- economice, la faza: Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu geotehnic, studiu hidrologic), Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare pod din beton armat pe DJ205C peste pârâul Mera, comuna Cârligele, km.5+865, judetul Vrancea ”

Hotărârea nr. 56 din 15 martie 2021, privind „Aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205C peste pârâul Mera, comuna Cârligele, km. 5+865”

[gtranslate]