Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 70 din 16 martie 2023 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local al Comunei Bolotești a sectorului de drum județean DJ 205P de la km 4+500 la km 4+850, L=350 metri împreună cu terenul aferent”

Hotărârea nr. 69 din 16 martie 2023 privind “Diminuarea domeniului public al Județului Vrancea cu suprafața de teren de 32.373 mp aflată pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,, Autostrada Focșani-Bacău”

Hotărârea nr. 68 din 16 martie 2023 privind „Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a corpurilor C1, C2, C3, C4 identificate în Cartea Funciară nr. 55009 Cotești, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, în vederea demolării”

Hotărârea nr. 67 din 16 martie 2023 privind „Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea a corpului C6 aferent imobilului Mausoleul Mărășești situat în orașul Mărășești și identificat în CF nr. 55947, în vederea demolării”

Hotărârea nr. 66 din 16 martie 2023 privind „Transmiterea din administrarea Consiliului Județean Vrancea în administrarea Consiliului Local Păunești a sectorului de drum județean DJ 205H de la km 11+478 la km 12+519”

Hotărârea nr. 65 din 16 martie 2023 privind „Transmiterea în administrarea Spitalului Județean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” Focșani a imobilului „Corp C4 – Policlinică Pediatrie”

Hotărârea nr. 64 din 16 martie 2023 privind „Transmiterea către Guvernul României a solicitării de trecere a unei părți din imobilul 2371 Focșani din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 63 din 16 martie 2023 privind „Actualizarea valorilor de inventar pentru bunurile imobile aparținând domeniului public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 62 din 16 martie 2023 privind „ Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Vânători, Consiliul Local Vidra, Consiliul Local Tâmboești, Consiliul Local Câmpineanca, Consiliul Local Străoane, Consiliul Local Câmpuri, Consiliul Local Răstoaca, Consiliul Local Nănești, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Local Jariștea, Consiliul Local Năruja, Consiliul Local Cârligele, Consiliul Local Gugești, Consiliul Local Tătăranu, Consiliul Local Nereju pentru anul 2023”

Hotărârea nr. 61 din 16 martie 2023 privind „Transformarea unui post din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 60 din 16 martie 2023 privind „ Transformarea unui post din statul de funcții al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea”

Hotărârea nr. 59 din 16 martie 2023 privind „Aprobarea normelor specifice privind desfășurarea activității Unității de Achiziții Publice Centralizate”

Hotărârea nr. 58 din 16 martie 2023 privind „Modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.26/10.02.2022”

Hotărârea nr. 57 din 16 martie 2023 privind „Modificarea și completarea Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „VRANCEAQUA"

Hotărârea nr. 56 din 16 martie 2023 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea și reconstrucția obiectivelor de infrastructură rutieră din zona localităților Paltin, Doaga, Valea Sării-reparare pod pe DJ205D, km. 3+475, Valea Sării, lucrări de consolidare județul Vrancea”

Hotărârea nr. 55 din 16 martie 2023 privind “Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajarea Centrului Comunitar de Servicii Copii cu Dizabilități”, sat Petrești, comuna Vânători, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 54 din 16 martie 2023 privind „ Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare/Amenajare spațiu Birou relații externe și dezvoltare regională, municipiul Focșani, județul Vrancea"

Hotărârea nr. 53 din 16 martie 2023 privind „ Aprobarea depunerii proiectului “Reabilitarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu, situat pe raza orașului Odobești” și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 52 din 16 martie 2023 privind „ Aprobarea depunerii proiectului „Dotarea școlilor speciale din subordinea Consiliului Județean Vrancea, a cabinetelor de asistență psihopedagogică din cadrul CJRAE și a Palatului Copiilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale” și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 51 din 16 martie 2023 privind „ Înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare şi de prevenire a instituționalizării la nivelul județului Vrancea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia”

Hotărârea nr. 50 din 16 martie 2023 privind „Desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea ca membri în Comisiile de evaluare și selecție și în Comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea atribuirii Contractelor de finanțare nerambursabilă”

Hotărârea nr. 49 din 2 martie 2023 privind „Aprobarea depunerii proiectului „Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea" și a cheltuielilor legate de proiect”

Hotărârea nr. 48 din 2 martie 2023 privind „Aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului „Campus profesional integrat, liceal și universitar”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 47 din 2 martie 2023 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice (faza Studiu de Fezabilitate) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea”

Hotărârea nr. 46 din 16 februarie 2023 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare energetică și lucrări conexe centru DGASPC – VN – sat Petrești, comuna Vînători"

[gtranslate]