Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 96/28.03.2024 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ – Teritoriale Județul Vrancea şi a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2024”

Hotărârea nr. 95/28.03.2024 privind „Acordarea de stimulente financiare echipei AI Citizens de la Colegiul Național Al. I. Cuza Focșani”

Hotărârea nr. 94/28.03.2024 privind “Modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 21/29 ianuarie 2024 privind trecerea imobilului Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, identificat în CF 53361 Dumbrăveni și CF 53362 Dumbrăveni din domeniul public al comunei Dumbrăveni în domeniul public al județului Vrancea”

Hotărârea nr. 93/28.03.2024 privind „Transmiterea în administrarea Spitalului de Urgenta Sfântul Pantelimon Focșani a imobilului -Secția dermato, ORL, oftalmologie, psihiatrie (Corp C1, Corp C2)”

Hotărârea nr. 92/28.03.2024 privind „Actualizarea elementelor de identificare a imobilului aflat in domeniul public al județului Vrancea, situat in str. Comisia Centrala numărul 15 B”

Hotărârea nr. 91/28.03.2024 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Mera, Consiliul Local Milcovul, Consiliul Local Dumbrăveni, Consiliul Local Urechești, Consiliul Local Vidra, Consiliul Local Vârteșcoiu, Consiliul Local Bordești, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Local Vintileasca, Consiliul Local Vrâncioaia, Consiliul Local Chiojdeni, Consiliul Local Dumitrești, Consiliul Local Năruja, Consiliul Local Nănești, Consiliul Local Răstoaca, Consiliul Local Golești, Consiliul Local Reghiu, Consiliul Local Țifești, Consiliul Local Pufești, Consiliul Local Tănăsoaia, Consiliul Local Gura Caliței, Consiliul Local Slobozia Ciorăști, Consiliul Local Ploscuțeni, Consiliul Local Străoane, Consiliul Local Bolotești, Consiliul Local Sihlea, Consiliul Local Ruginești, Consiliul Local Nereju, Consiliul Local Biliești, Consiliul Local Broșteni, pentru anul 2024”

Hotărârea nr. 90/28.03.2024 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,LUCRĂRI NOI DE CONSOLIDARE A AMPRIZEI DRUMULUI ȘI A ZONEI DE SIGURANȚĂ AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONTINUARE LUCRĂRI PENTRU MODERNIZARE DJ205D VALEA SĂRII – NĂRUJA – PALTIN – SPULBER – NEREJU – BRĂDĂCEȘTI, KM 0+000 – KM 34+000, L = 34KM”

Hotărârea nr. 89/28.03.2024 privind „ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 204D, sector Suraia – Vulturu km. 17+850 – km. 26+000, L=8,15 km., LOT I, sector Maluri – Maluri, km. 35+600 – km. 37+000, L=1,40 km., LOT II” județul Vrancea, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Hotărârea nr. 88/28.03.2024 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare și reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Olari la Paltin km. 19+066, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 17+400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 87/28.03.2024 privind „Actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 241A, limită județul Galați – Feldioara – limita județul Bacău, km 5+000 – 19+450, L=14,45 km, comuna Tănăsoaia, comuna Corbița, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 86/28.03.2024 privind „ Aprobarea taxelor de intrare și a tarifelor pentru întocmirea studiilor istorico-arhitecturale și arheologice necesare întocmirii P.U.G-urilor și pentru descărcările de sarcină istorică, percepute de Muzeul Vrancei”

Hotărârea nr. 85/28.03.2024 privind „Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „Pod din beton armat pe DJ 204D, peste râul Putna, comuna Suraia, km. 7 + 155”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 84/28.03.2024 privind „ Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ -Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „Pod din beton armat pe DJ 205M, peste râul Năruja, comuna Nistoreşti, km. 3+994, L=68m”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 83/28.03.2024 privind „Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiții „Pod din beton armat pe DJ 204B, peste râul Râmnicul Sărat, comuna Tătăranu, km.19+250, L=121 m”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 82/28.03.2024 privind „ Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea în scopul realizării obiectivului de investiţii „Pod din beton armat pe DJ 205E, peste râul Șușița, comuna Câmpuri, km. 64 + 950”, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 81/28.03.2024 privind „ Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Realizare parc tematic – Lupta de la Mărășești din Primul Război Mondial, la Mausoleul Eroilor de la Mărășești”

Hotărârea nr. 80/28.03.2024 privind „Stabilirea coeficienților corespunzători salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea”

Hotărârea nr. 79/28.03.2024 privind „ Aprobarea contribuţiei județului Vrancea la proiectul regional „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Vrancea, etapa a II-a - fazat”

Hotărârea nr. 78/28.03.2024 privind „Aprobarea cofinanţării de către Județul Vrancea a proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Vrancea – etapa a III-a, în perioada 2021 – 2027- fazat”

Hotărârea nr. 77/28.03.2024 privind „Neexercitarea dreptului de preempţiune la vânzarea imobilului monument istoric „Casa Huianu”, cod LMI VN-II-m-B-06410”

Hotărârea nr. 76/28.03.2024 privind „Aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Odobești”

Hotărârea nr. 75/28.03.2024 privind „Aprobarea încheierii unei tranzacții între Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Vrancea si operatorul S.C. ECO SUD S.A. in cadrul Contractului de delegare a gestiunii nr. 19977/2494/12.09.2023”

Hotărârea nr. 74/28.03.2024 privind „Avizarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumurilor publice, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Gologanu”

Hotărârea nr. 73/28.03.2024 privind „Avizarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Răstoaca”

Hotărârea nr. 72/28.03.2024 privind „Avizarea Regulamentului de eliberare a acordului prealabil și a autorizației de amplasare și de acces în zona drumului public, pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Milcovul”

[gtranslate]