Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 30 din 23 februarie 2021 privind „Aprobarea documentației tehnico-economice actualizată (la faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea”

Hotărârea nr. 29 din 23 februarie 2021 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 46 din 30 martie 2020 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare energetică și lucrări conexe Centrul de zi de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi, Corp C1, C2, C3, C4, Str. Cuza Vodă, nr. 52, Municipiul Focșani, jud. Vrancea” în vederea finanțării”

Hotărârea nr. 28 din 11 februarie 2021 privind „Stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Vrancea, cabinetele demnitarilor, precum si din institutiile subordonate acestuia, pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 27 din 11 februarie 2021 privind “Actualizarea elementelor de identificare ale imobilului Secția Pneumoftiziologie, aflat în domeniul public al Județului Vrancea“

Hotărârea nr. 26 din 11 februarie 2021 privind „Transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr. 25 din 11 februarie 2021 privind “Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Zaharia”- cod LMI VN-II-m-B- 06403 situat in str. Simion Bărnuțiu, nr.13, Municipiul Focșani, județul Vrancea“

Hotărârea nr. 24 din 11 februarie 2021 privind „Includerea în domeniul public al Județului Vrancea a semnalelor de intrare în județ”

Hotărârea nr. 23 din 11 februarie 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Golești, Consiliul Local Dumitrești, Consiliul Local Negrilești, Consiliul Local Chiojdeni, Consiliul Local Campineanca și Consiliul Local Vizantea-Livezi finanțate din bugetul local al U.A.T. Golești, U.A.T. Dumitrești, U.A.T.Negrilești, U.A.T.Chiojdeni, U.A.T.Campineanca și U.A.T.Vizantea-Livezi pentru anul 2021”

Hotărârea nr. 22 din 11 februarie 2021 privind “Valorificarea prin vânzare la licitație a 148 mc masă lemnoasă pe picior aferentă unui număr de 163 arbori din specia nuc, aflați în zona de siguranță a DJ 202E”

Hotărârea nr. 21 din 11 februarie 2021 privind „Transformarea unor posturi din statul de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 20 din 11 februarie 2021 privind „Aprobarea Raportului anual nr. 852 din 14.01.2021 privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2020 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vrancea 2019 – 2023”

Hotărârea nr. 19 din 11 februarie 2021 privind „Desemnarea unui consilier județean pentru a face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Vrancea”

Hotărârea nr. 18 din 11 februarie 2021 privind „Aprobarea componenței Consiliului de Administratie al Muzeului Vrancei”

Hotărârea nr. 17 din 11 februarie 2021 privind „Inlocuirea reprezentanților Consiliului Județean Vrancea în Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret, care funcționează pe lângă Consiliul Județean Vrancea”

Hotararea nr. 16 din 26 ianuarie 2021 privind „ Asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locala pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205 E, Vidra-Vizantea Livezi- Câmpuri”

Hotararea nr. 15 in 26 ianuarie 2021 privind “ Actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare D.J. 205 E, VidraVizantea Livezi- Câmpuri”

Hotărârea nr. 14 din 26 ianuarie 2021 privind „ Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru continuare de lucrări aferente obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 204 D sector Vulturu–Hângulești–Maluri, km. 26+000- km. 35+600, L=9,60 km, comuna Vulturu, județul Vrancea”

Hotărârea nr. 13 din 21 ianuarie 2021 privind valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase pe picior aferentă DJ 205C - Lotul 1, cu un volum de 772 mc și DJ 202E - Lotul 2, cu un volum de 536 mc”

Hotărârea nr. 12 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea documentației la faza Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Modernizare infrastructură rutieră pe drum județean 204 G pe sectoarele Radulești – Biliești, km. 2+200 – km. 4+500, L = 2,30 km., Suraia – Boțârlău, km. 13+200 – km. 17+700, L = 4,50 km., Lt = 6.80 km”

Hotărârea nr. 11 din 21 ianuarie 2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare și restaurare Secția de științe ale naturii și acvariu - Casa Tatovici”, cod SMIS 117367”

Hotărârea nr. 10 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Pufești și Consiliul Local Vidra finanțate din bugetul local al U.A.T. Pufești și U.A.T. Vidra pentru anul 2021

Hotărârea nr. 9 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Ruginești, Consiliul Local Gologanu, Consiliul Local Popești, Consiliul Local Garoafa , Consiliul Local Milcovul, Consiliul Local Străoane, Consiliul Local Păunești și Consiliul Local Poiana Cristei finanțate din bugetul local al U.A.T. Ruginești, U.A.T. Gologanu, U.A.T. Popești, U.A.T. Garoafa , U.A.T. Milcovul, U.A.T. Străoane, U.A.T. Păunești și U.A.T. Poiana Cristei pentru anul 2021

Hotărârea nr. 8 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special prescolar, primar, gimnazial si profesional din judeţul Vrancea, pentru anul şcolar 2021–2022

Hotărârea nr. 7 din 21 ianuarie 2021 privind aprobarea reţelei şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal din judeţul Vrancea, pentru anul școlar 2021– 2022

Hotărârea nr. 6 din 21 ianuarie 2021 privind solicitarea transmiterii construcțiilor-garaje situate în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 8, judetul Vrancea din domeniul public al statului și administrarea Ministerul Justiției – Tribunalul Vrancea în domeniul public al județului Vrancea

[gtranslate]