Hotărârile autorității deliberative

Back

Search decisions

Hotărârea nr. 206 din 30 septembrie 2021 privind „Valorificarea prin vânzare la licitație a 243,50 m.c masă lemnoasă pe picior aferentă unui număr de 223 arbori (212 arbori din specia rășinoase și 11 arbori din alte specii), situați pe raza comunei Soveja, pe amplasamentul terenului identificat în cartea funciară nr. 51737 și aflat în domeniul public al U.A.T. Județul Vrancea”

Hotărârea nr. 205 din 30 septembrie 2021 privind „Încheierea Acordului de parteneriat cu DGASPC Vrancea în vederea desfășurării ”InfoTech – dezvoltarea competențelor digitale ale copiilor instituționalizați din județul Vrancea”

Hotărârea nr. 204 din 30 septembrie 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Focșani și finanțate din bugetul local al U.A.T. Focșani, pentru anul 2022”

Hotărârea nr. 203 din 30 septembrie 2021 privind ,,Modificarea si completarea Anexei 1 – Contractul de Asociere si Anexei 2- Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea Curata’’- la Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 98 din 2 octombrie 2008 privind asocierea judetului Vrancea cu unitatile administrativ – teritoriale din judet in vederea constitutirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Vrancea Curata’’ pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor si extinderea infrastructurii in judetul Vrancea”

Hotărârea nr. 202 din 30 septembrie 2021 privind “Modificarea și completarea Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara VRANCEAQUA”

Hotărârea nr. 201 din 30 septembrie 2021 privind “Modificarea statului de funcții al Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 200 din 30 septembrie 2021 privind „Transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vrancea”

Hotărârea nr 199 din 23 septembrie 2021 privind "Aprobarea cofinanțării de către Județul Vrancea a proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Vrancea - etapa a III-a, în perioada 2021-2027"

Hotărârea nr 198 din 23 septembrie 2021 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare DJ 204D, sector Vulturu-Hânguleşti-Maluri, km.26+000-km.35+600, L = 9,6 km., comuna Vulturu, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr 197 din 23 septembrie 2021 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe D.J. 205D, km.1+405,peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării ”

Hotărârea nr 196 din 23 septembrie 2021 privind ,,Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste paraul Zabala la Nereju, km. 29+541, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 28+500, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea”

Hotărârea nr 195 din 23 septembrie 2021 privind „Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste paraul Monteoru la Nereju, km. 31+150, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 31+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea ”

Hotărârea nr 194 din 23 septembrie 2021 privind ,,Actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D peste pârâul Bălașa la Nereju, km. 30+020, conform H.G. nr. 540/2000, respectiv km. 29+200, conform ridicare topografica actualizata, comuna Nereju, judetul Vrancea”

Hotărârea nr 193 din 23 septembrie 2021 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Reabilitare si modernizare DJ 205L, sector DN 2D-Negrilesti, km.18+152-km. 21+552, L=3,40km., comuna Negrilesti, judetul Vrancea

Hotărârea nr 192 din 23 septembrie 2021 privind "Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Lucrări noi de consolidare a amprizei drumului și a zonei de siguranță aferente obiectivului de investiții ,,Continuare de lucrări pentru modernizare D.J. 205D, Valea Sării - Năruja - Paltin - Nereju - Brădăceşti, km. 0+000 - km. 34+000”

Hotărârea nr 191 din 23 septembrie 2021 privind ,,Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D , scurgere la Paltin km. 17+544, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.16+600 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, județul Vrancea”

Hotărârea nr 190 din 23 septembrie 2021 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Tulburea, la Paltin km.18+835, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 conform ridicare topografica actualizata, comuna Paltin, jud. Vrancea ”

Hotărârea nr 189 din 23 septembrie 2021 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Chiosa la Paltin km.20+105, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.19+200 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr 188 din 23 septembrie 2021 privind ”Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Consolidare şi reabilitare pod zid/beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Olari la Paltin km. 19+066, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km. 17+400 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”

Hotărârea nr. 187 din 15 septembrie 2021, privind ,,Modificarea anexei 21- Lista unor activități finanțate din capitolul 54.2A.50- “Alte servicii publice generale” la Hotararea Consiliului Județean Vrancea nr. 184/16.08.2021, in anul 2021 ”

Hotărârea nr. 186 din 15 septembrie 2021, privind „Aprobarea taxei de scolarizare, a taxei pentru cursurile din perioada vacantelor scolare si a taxei pentru semestrul pregatitor pentru anul şcolar 2021-2022 la Şcoala Populara de Arta din cadrul Centrului Cultural Vrancea”

Hotărârea nr. 185 din 15 septembrie 2021 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Județului Vrancea pentru finanțarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Vrancea și a instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 184 din 16 august 2021 privind „Aprobarea rectificării bugetelor proprii ale Judeţului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ Teritoriale Județul Vrancea şi a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vrancea, pe anul 2021”

Hotărârea nr. 182 din 16 august 2021 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Ploscuțeni și finanțate din bugetul local al U.A.T. Ploscuțeni, pentru anul 2021”

[gtranslate]